Piątek, 10 Lipca 2020
Zastępca Wójta:

ilustracja

Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski mgr Halina Rakusiewicz
 
e-mail: halina.rakusiewicz@gmina-aleksandrowkujawski.pl


Na podstawie udzielonego upoważnienia wójt powierza prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta, a w szczególności:

 1. wykonywanie wszystkich zadań zastrzeżonych dla kompetencji wójta w razie jego nieobecności lub przeszkody w pełnienia przez niego obowiązków,
 2. wykonywanie innych zadań wynikających z udzielonych upoważnień przez wójta,
 3. opracowywanie regulaminu pracy urzędu,
 4. opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy,
 5. nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Planowania,
 6. nadzorowanie służby przygotowawczej w podległych wydziałach,
 7. nadzorowanie treści informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w ramach podległych wydziałów,
 8. wykonywanie czynności urzędnika wyborczego,
 9. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendum,
 10. nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej,
 11. kontrola wewnętrzna pracy poszczególnych wydziałów,
 12. koordynacja i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi w urzędzie,
 13. dbałość o należyty wygląd budynku i jego otoczenia,
 14. przygotowywanie regulaminu organizacyjnego urzędu oraz jego aktualizacji,
 15. nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg,
 16. nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie,
 17. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego,
 18. nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu stanowiącego wyposażenie urzędu,
 19. dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez wójta,
 20. organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników,
 21. nadzorowanie prac związanych z przeprowadzeniem przez komisje inwentaryzacyjna spisów z natury składników majątkowych,

Zastępcy wójta bezpośrednio podlega:

 1. Wydział Organizacyjny,
 2. Wydział Planowania.
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS