Piątek, 10 Lipca 2020
Zapytania ofertowe :

ZAPYTANIE OFERTOWE I/POKL.09.01.02/2014 na zatrudnienie kadry dydaktycznej na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjaZapytanie ofertowe z dnia 21-02-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zatrudnienie kadry dydaktycznej

ilustracjaodnośnik odnośnik odnośnik

ilustracjaZestawienie porównania i oceny ofert - kadra rok szkolny 2013/2014

........................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE II/POKL.09.01.02/2014 na pełnienie obowiązków psychologa w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 21-02-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków psychologa

ilustracjado uczestników postepowania

....................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL.09.01.02/2012 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 28-02-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

ilustracjanotatka z przeprowadzonego rozeznania - plakaty

...................................................................................................................................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.09.01.02/2014 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do dwóch szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 02-04-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do dwóch szkół gimnazjalnych

ilustracjado uczestników postępowania

.......................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.09.01.02/2014 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz zakup i dostawę interaktywnych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 13-03-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

ilustracjado uczestników postępowania

ilustracjaZestawienie i porównanie cen

.............................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POKL.09.01.02/2014 na wykonanie wirtualnego spaceru po pracowniach z lektorem języka angielskiego i niemieckiego w 2 szkołach gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 02-04-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie wirtualnego spaceru po pracowniach z lektorem języka angielskiego i niemieckiego w 2 szkołach gimnazjalnych

ilustracja do uczestników postępowania

.................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POKL.09.01.02/2014 na zakup , dostawę i montaż cyfrowej pracowni językowej wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni szkolnej w 2 szkołach gimnazjalnych w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 21-03-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup , dostawę i montaż cyfrowej pracowni językowej wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni szkolnej w 2 szkołach gimnazjalnych

ilustracjado uczestników postępowania

................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POKL.09.01.02/2014 na " Dowóz i odwóz młodzieży z gimnazjum w Służewie i Stawkach" w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 10-03-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na Dowóz i odwóz młodzieży z gimnazjum w Służewie i Stawkach"

ilustracjado uczestników postępowania

ilustracjazestawienie i porównanie cen

.................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/POKL.09.01.02/2014 na pełnienie obowiązków doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjaZapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków doradcy zawodowego z dnia 22-04-2014

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  na pełnienie obowiązków doradcy zawodowego

ilustracjazestawienie i porownanie ofert

....................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/POKL.09.01.02/2014 na zatrudnienie kadry dydaktycznej na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, ścieżek edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 25-08-2014

sprostowanie omyłki pisarskiej w Zapytaniu ofertowym na Kadrę

W wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym w formularzu ofertowym w Służewie w pozycji 17 w roku 2015 winno być: 19 godzin

W wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym w formularzu ofertowym w Służewie i Stawkach w pozycji  19 winno być: 72 godziny

W wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym w formularzu ofertowym w Służewie i Stawkach w pozycji  20 winno być: 22 godziny

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kadrę w roku szkolnym 2014/2015 

ilustracjazestawienie i porównanie ofert

...................................................................................................................................................... 

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL.09.01.02/2014 na pełnienie obowiązków psychologa w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 11-09-2014

sprostowanie omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym na psychologa 

W wyniku omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym w formularzu ofertowym winno być:

pkt 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poprowadzenia zajęć psychologiczno - pedagogicznych – 50 h w roku szkolnym 2014/2015 (tj. 25 h w roku 2014 i 30 h w roku 2015) w II klasach Gimnazjum w Służewie i Gimnazjum w Stawkach (pod pojęciem 1 h doradztwa rozumie się godzinę zegarową)
pkt 7.  Termin i miejsce wykonania usługi: od podpisania umowy do czerwca 2015 r. w miesiącach zajęć szkolnych,
a. w roku szklonym 2014/2015: – w Gimnazjum w Służewie (25 godzin)
b. w roku szklonym 2014/2015: – w Gimnazjum w Stawkach (30 godzin)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na pełnienie obowiązków psychologa

ilustracja Skan

........................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/POKL.09.01.02/2014 na " Dowóz i odwóz młodzieży z gimnazjum w Służewie i Stawkach" w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

 ilustracjazapytanie ofertowe z dnia 22-09-2014 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dowóz i odwóz młodzieży

ilustracjado uczestników postępowania

ilustracjado uczestników postepowania 1

ilustracjazestawienie i porównanie ofert

.........................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL.09.01.02/2014 na zatrudnienie kadry dydaktycznej na realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w Gimnazjum w Służewie w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

ilustracjazapytanie ofertowe

 ilustracjaZestawienie porównania i oceny ofert

........................................................................................................................................................

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/POKL.09.01.02/2014 polegające na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć z przedsiębiorczości dla 214 uczniów klas I-III Gimnazjum w Służewie i Stawkach oraz organizacji spotkań z przedsiębiorcami dla 214 uczniów klas I-III Gimnazjum w Służewie i Stawkach.

ilustracjazapytanie ofertowe

ilustracjazestawienie porównania i oceny ofert

w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację”

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt Inwestujemy w edukację współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS