Wtorek, 14 Lipca 2020
Wydarzenia:

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przeprowadzenie kursu zawodowego w zakresie florystyki oraz rękodzieła artystycznego. Kurs będzie organizowany w ramach projektu pn. „Odkryj swój talent!”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. program kursu zawodowego obejmuje:
a) zapoznanie się z zawodem florysty,
b) zapoznanie z materiałem florystycznym,
c) podstawowe zasady układania bukietów,
d) florystyka okolicznościowa,
e) prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży florystycznej,
f) wykonywanie rękodzieła artystycznego w nowoczesnej aranżacji wnętrz,

załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na stanowisko trenera/doradcy zawodowego który w ramach projektu „Odkryj swój talent!" poprowadzi warsztaty z zakresu metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia i zbudowania Indywidualnych Planów Działania dla uczestników.

załącznik
.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS