Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Ochotnicza Straż Pożarna:

ilustracja

 

J E D N O S T K I   O C H O T N I C Z Y C H   S T R A Ż Y   P O Ż A R N Y C H

Z   T E R E N U   G M I N Y   A L E K S A N D R Ó W   K U J A W S K I

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁOMKOWIE

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Andrzej Kawczyński
       Wiceprezes-naczelnik - Tomasz Kozłowski
       Wiceprezes -
       Z-ca naczelnika - Wiesław Majewski
       Sekretarz - Łukasz Majewski
       Skarbnik - Antoni Owczarek
       Kronikarz - Łukasz Majewski
       Gospodarz - Krzysztof Paczkowski
       Członek zarządu - Dariusz Pawłowski 
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Marian Biegała
       Wiceprzewodniczący - Marcin Paczkowski
       Sekretarz - Piotr Rolirad
       
  Członek komisji -
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Andrzej Kawczyński
       Dariusz Pawłowski
       Marian Biegała
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       brak


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻEWIE

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Krzysztof Budziński
       Wiceprezes-naczelnik - Piotr Janecki
       Wiceprezes - Piotr Paweł Janecki
       Z-ca naczelnika - Paweł Budziński
       Sekretarz - Adam Kowalczyk
       Skarbnik - Monika Stefańska
       Kronikarz -
       Gospodarz - Klaudia Janecka
       Członek zarządu -
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Sławomir Pietrowski
       Wiceprzewodniczący - 
       Sekretarz - Magdalena Pietrzak
       Członek komisji - Maciej Jakubczak
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Paweł Budziński
       Tomasz Pietrowski
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       Krzysztof Budziński
       Piotr Janecki
   
 • Strona internetowa jednostki OSP Służewo
  http://www.ospsluzewo.za.pl/


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWĄSIE

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Ireneusz Cieślewicz
       Wiceprezes-naczelnik - Błażej Stępkowski
       Wiceprezes -
       Z-ca naczelnika -
       Sekretarz - Łukasz Szałek
       Skarbnik - Krzysztof Pokorzyński
       Kronikarz -
       Gospodarz - Grzegorz Lewandowski
       Członek zarządu - Arkadiusz Majerowski
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Michał Kaczmarek
       Wiceprzewodniczący - Daniel Kaczmarek
       Sekretarz - Radosław Borucki
       Członek komisji -
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Tadeusz Szałek
       Krzysztof Koziński
       Krzysztof Ogrodowski
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       brak


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OPOCZKACH

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Zenon Lewandowski
       Wiceprezes-naczelnik - Mieczysław Biegała
       Wiceprezes -
       Z-ca naczelnika -
       Sekretarz - Andrzej Ciemny
       Skarbnik - Jerzy Bącalski
       Kronikarz -
       Gospodarz - Grzegorz Bednarski
       Członek zarządu -
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Tomasz Michalski
       Wiceprzewodniczący - 
       Sekretarz - Stanisław Rzepecki
      
  Członek komisji - Paweł Marciniak
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Zenon Lewandowski
       Andrzej Ciemny
       Artur Bącalski
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       Zenon Lewandowski


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ODOLIONIE

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Ryszard Nadolski
       Wiceprezes-naczelnik - Janusz Herba
       Wiceprezes - Jerzy Lewandowski
       Z-ca naczelnika - 
       Sekretarz - Rafał Niemczyk
       Skarbnik - Zygmunt Korzeniewski
       Kronikarz -
       Gospodarz - Jerzy Lewandowski
       Członek zarządu -
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Stanisław Krzyżyński
       Wiceprzewodniczący - Grzegorz Żuchowski
       Sekretarz - Marek Buczkowski
      
  Członek komisji -
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Krzysztof Korzeniewski
       Ryszrd Nadolski
       Ryszrad Hołtyn
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       brak


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOŁUSZEWIE

 • Zarząd OSP:

       Prezes - Krzysztof Domanowski
       Wiceprezes-naczelnik - Marek Rybczyński
       Wiceprezes - Andrzej Smykowski
       Z-ca naczelnika - Henryk Centkowski
       Sekretarz - Teresa Jankowicz
       Skarbnik - Małgorzata Smykowska
       Kronikarz -
       Gospodarz - Adam Chęciński
       Członek zarządu -
   
 • Komisja Rewizyjna OSP:

       Przewodniczący - Aleksander Pietrykowski
       Wiceprzewodniczący - Jerzy Nowak
       Sekretarz - Dariusz Paczkowski
      
  Członek komisji -
   
 • Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskiej

       Teresa Jankowicz
       Małgorzata Smykowska
       Michał Krużyński
   
 • Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku
  Ochotniczych Straży Pozarnych  Reczypospolitej Polskie

       Krzysztof Domanowski
       Józef Lewandowski


||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS