Sobota, 15 Sierpnia 2020
STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE DLA OŚNA DRUGIEGO:

Stowarzyszenie "Wspólnie dla Ośna Drugiego"

"Together For Second Ośno"

 

Adres siedziby, kontakt: Ośno Drugie 15, 87-700 Ośno Drugie, Tel.: 54 282 35 03

gmina: Aleksandrów Kujawski powiat: aleksandrowski, województwo: kujawsko-pomorskie

E-mail: wspolniedlaosnadrugiego@wp.pl

Sposób, godziny kontaktu: Korespondencyjnie, telefonicznie - na umieszczone wyżej dane kontaktowe.

Rok powstania: 2011

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000398835

Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 341201846

Urząd Skarbowy - nr NIP: 891-16-21-254

Numer konta: 59 9537 0000 2001 0002 2073 0001

Ludzie organizacji

Zarząd:

Monika Drosik - Prezes

Ryszard Królikowski - Sekretarz

Elżbieta Skrucha - Wiceprezes

Ewa Królikowska - Skarbnik

Teresa Jamroży - Członek Zarządu

Liczba członków: 27

 

Ekonomia społeczna: Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

O nas

Celem Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Ośna Drugiego" jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru wiejskiego wsi i sołectwa Ośno Drugie, a w szczególności w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju infrastruktury wsi oraz rozwiązywanie problemów jej mieszkańców z tym związanych, tworzenie optymalnych warunków dla wszelkich inicjatyw społecznych, oraz wspieranie i organizowanie działalności oświatowej i kulturalnej.

 

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona zdrowia

- Ochrona i promocja zdrowia

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- muzyka

- teatr

- film

- taniec

- sztuki wizualne, wzornictwo

- animacja społeczno-kulturalna

- edukacja kulturalna

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- Wypoczynek dzieci i młodzieży

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS