Poniedziałek, 24 Lutego 2020
środowisko karta4:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 26
fax. +48 54 282 20 31
 
mgr. MALWINA ANDRUSIAK
insp. ds. ochrony środowiska
 
e-mail: malwina.andrusiak@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 ze zm.), rozporządzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu psów uznanych za agresywne (Dz.U. 2003 nr 77, poz. 687).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

     Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wniosek;
 • dowód opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia;
 • książeczka zdrowia psa (ksero)

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Środowiska, Rolnictwa i Drogownictwa w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 11.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • za wydanie zezwolenia: 82 zł

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

      Do 30 dni.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie.

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

 1. W książeczce zdrowia psa powinny być udokumentowane aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 2. W wypadku, gdy pies nie jest utrzymywany w celu pilnowania gospodarstwa rolnego do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty podatkowej.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli
lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 

 PDF ilustracja

 22,2 KB

 2.


druk 2 
 

 PDF ilustracja

 0,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS