Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Sprawdź swoją umowę na odbiór odpadów:

                                    Sprawdź swoją umowę na odbiór odpadów

Od 1 lipca tego roku w całej Polsce ruszy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Od tej pory to gminy będą odpowiedzialne za odbiór naszych śmieci, będziemy za to ponosić na jej rzecz obowiązkowe opłaty. Warto sprawdzić umowę, na podstawie której śmieci były odbierane od nas do tej pory - w wielu wypadkach warto ją wypowiedzieć.

Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Od 1 lipca br. wywozem śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę w drodze przetargu. Do tego czasu warto rozważyć wypowiedzenie umowy z firmą, która dotychczas odbierała odpady komunalne z Twojej nieruchomości.  

Zapoznaj się z trybem i warunkami wypowiedzenia umowy, tak abyś miał czas na jej ewentualne rozwiązanie. Dotychczasowe umowy z firmami na wywóz śmieci były zawierane przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub osoby fizyczne.

Możemy też pozostawić dotychczasową umowę bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwolni nas to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ilustracjawypowiedzenie śmieci - wzór

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS