Sobota, 30 Maja 2020
Nasze projekty:

                                                             „Równać Szanse”

 

Stowarzyszenie „Wspólnie Dla Ośna Drugiego” w ramach otrzymanej dotacji od Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski realizuje projekt pn. „Równać Szanse”  w okresie od 01.2012 do 12.2012.

Celem ogólnym projektu  jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społecznego rozwoju, w szczególności aktywizacji społeczności  lokalnej-dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wyjazdów i imprezy kulturalnej.

Celami szczegółowymi są: zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i zorganizowanych wyjazdów, imprezy kulturalnej oraz pożyteczne zagospodarowanie ich wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczestników projektu, rozwój zainteresowań, wskazanie wartościowych rozrywek i alternatywnych form wypoczynku oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie.

Zwiększenie zaangażowania rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w projekcie oraz społeczności lokalnej w działalności naszej organizacji będzie przykładem dobrych praktyk i pokaże pozostałym sołectwom iż lokalna społeczność potrafi się zintegrować i prowadzić wspólne działania.

 

W ramach realizowanego zadania zaplanowaliśmy zorganizować:

- kulig dla 50-ciu osób, gdzie dowóz uczestników do miejscowości Nowy Ciechocinek będzie po stronie Stowarzyszenia. To zadanie odbyło się 16 lutego br. w południe w Nowym Ciechocinku na „Rancho pod Olszyną”. Była to impreza integracyjna dla mieszkańców Ośna Drugiego. Pogoda sprzyjała pomimo braku śniegu. Program obejmował: przejazd tramwajem konnym, oprowadzenie na koniach, kucach w krytej ujeżdżalni w grupach. Na zakończenie było ognisko z pieczeniem kiełbasek, pieczywem i gorącą herbatą.

 

Ponadto w ramach projektu organizujemy w czerwcu wyjazd do „Jura Parku” w Solcu Kujawskim. Uczestnikami  wycieczki będzie 40 osób (dzieci i młodzież z naszego sołectwa), którzy  zostaną objęci ubezpieczeniem. W wyjeździe uczestniczyć będzie również kilku rodziców, którzy będą pełnić funkcję opiekunów.

 

Zorganizowane zostaną również w wakacje  2 wyjazdy na basen do pobliskiego Ciechocinka, także dla dzieci i młodzieży. Dowóz uczestników na basen również będzie zapewniony ze strony Stowarzyszenia. Wyjazdy na basen organizowane w grupach 25 osób + opiekunowie.

 

Natomiast w grudniu planujemy zorganizować Zabawę Choinkową  dla 50-ciu uczestników projektu (dzieci i młodzież),  którzy otrzymają paczki świąteczne.  Jest  to spotkanie integracyjne  uczestników projektu.  Podczas spotkania  prowadzone będą zabawy i konkursy połączone z wręczaniem nagród dla zwycięzców i świątecznych paczek  dla wszystkich uczestników. Spotkanie urozmaicone  zostanie także  wspólnym śpiewaniem kolęd. Dla wszystkich uczestników zapewnione zostaną przekąski oraz ciepłe napoje przygotowane przez rodziców i wolontariuszy.

 

 

                                         Lato w Ośnie Drugim”

  

 

W chwili obecnej jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dotację ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim na projekt pn. Lato w Ośnie Drugim” w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 31 sierpnia 2012.

Zadanie „Lato w Ośnie Drugim” zakłada zorganizowanie atrakcyjnego, aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w mieście z terenu powiatu aleksandrowskiego, mających ograniczoną możliwość udziału w niektórych formach wypoczynku z różnych powodów. W programie zawarte są możliwości zarówno twórczej realizacji dla uczestników, działania rekreacyjne, poszerzenie i zdobywanie nowej wiedzy.

 

W ramach realizowanego zadania od czerwca do sierpnia 2012 roku planujemy zorganizować 1 wycieczkę turystyczno – edukacyjną dla 45 dzieci w wieku 4- 16 lat oraz 2 zabawy taneczne dla dzieci i młodzieży (łącznie ok. 50 dzieci).

 

W lipcu lub sierpniu planujemy zorganizować całodniową plenerową zabawę taneczną z atrakcjami, konkursami, nagrodami z okazji rozpoczęcia wakacji. W formie plakatów (promocja projektu) zostanie ogłoszony nabór dzieci i młodzieży do zadania. Zostaną zakupione nagrody, słodycze, przygotowane ognisko i kiełbaska, przygotowane również będzie miejsce na plenerową zabawę, muzyka. Działanie to z pewnością zintegruje społeczność lokalną, dzieci poczują że wakacje na wsi nie muszą być wcale takie nudne.  Rodzice pełniący w projekcie rolę wolontariuszy pomogą w organizacji zabawy, ale zachęcimy również dzieci i młodzież do pomocy w organizacji zabawy.

 

W I poł. lipca odbędzie się wycieczka do Miasteczka westernowego „MegaPark” koło Grudziądza. Ma ona na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji, uspołecznienie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Dzieci będą doświadczalnie uczyli się geografii, historii, zintegrują się przez wspólną zabawę. Wycieczka zaplanowana na lipiec obejmie następujący program: zwiedzanie zoo co będzie dla dzieci i młodzieży żywą lekcją przyrody podczas której będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, następnie zobaczą repliki dziko żyjących zwierząt w naturalnych rozmiarach (tzw. safari), kolejny etap programu obejmie jurajską ścieżkę edukacyjną, która zapozna uczestników z historią naturalnej Ziemi i prehistorycznych zwierząt. Podczas tego etapu uczestnicy będą mieli możliwość zabawy w archeologa (odkopywanie skamieniałości tyranozaura), następnie odwiedzą Krainę bajek, baśni i legend, osadę Flinstonów, muzeum indiańskie, kopalnię złota, i Miasteczko Kansas City. Na strzelnicy Apacza będą mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w różnych konkurencjach strzeleckich. Cały program oferuje właśnie „MegaPark”. Podczas pobytu zapewniony zostanie ciepły posiłek i napoje dla dzieci, oraz pamiątki. Wolontariusze (rodzice, opiekunowie prawni) będą odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu.

 

                                                              „Szkoła na 5+”

           Wycieczki szkolne metodą na rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy

 

23 kwietnia 2012 roku Stowarzyszenie podpisało umowę na wykonanie zadania publicznego z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn „Szkoła na 5+” Wycieczki szkolne metodą na rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy, którego partnerem będzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie,  w okresie od  04  kwietnia 2012 r. do 30 lipca 2012 roku.

 

W ramach realizowanego zadania w maju bądź czerwcu planujemy zorganizować 1 szkolną wycieczkę turystyczno – edukacyjną dla klas 0 –VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie. Wycieczka związane będzie z programem profilaktycznym szkoły oraz edukacją regionalną. Ma na celu uspołecznienie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, wdrażanie ich do sprawnego funkcjonowania w codziennym życiu społecznym. Uczniowie będą doświadczalnie uczyli się geografii, historii, zintegrują się przez wspólną zabawę, nauczą się postaw asertywnych wobec uzależnień przez pogadanki edukacyjne.

 

Dzieci będą zwiedzać Ciechocinek oraz Rancho pod Olszyną (zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem: Warzelnia soli, Tężnie, Grzybek , Dywany kwiatowe, Park Zdrojowy i Jaskinia Solna, przejażdżka tramwajem konnym, zajęcia jeździeckie, gry i zabawy plenerowe) pod opieką nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrowąsie realizujących program profilaktyczny pełniących w tym projekcie funkcje wolontariuszy. Przed wycieczką zorganizujemy spotkanie z rodzicami w celu zapoznania ich z programem wycieczki oraz uzyskania zgody.

 

W miesiącu maju dzieci wyjadą do pobliskiego Ciechocinka na basen (2 razy) i uczestniczyć będą w zajęciach rekreacyjno – sportowych na basenie, są to zajęcia, dzięki którym dzieci spędzą czas aktywnie, będą mogły zapoznać się z pierwszymi ćwiczeniami w celu nauki pływania, rozwiną umiejętność współpracy w grupie i wzmocnią poczucie własnej wartości u uczestników.

 

Projekt adresowany jest do 89 dzieci (uczniów PSP w Ostrowąsie, w tym mieszkańców naszego sołectwa) mieszkających na wsi, mających ograniczoną możliwość udziału w niektórych formach wypoczynku z różnych powodów. 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS