Sobota, 6 Czerwca 2020
Program współpracy na rok 2012:

Konsultacje w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

ilustracjaProtokół z konsultacji zobacz tutaj.

Uchwała rady Gminy Nr X/97/11 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 wraz z Programem Współpracy na 2012 rok

ilustracja(treść uchwały).

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS