Sobota, 6 Czerwca 2020
Program współpracy na rok 2011:

ilustracjaUchwała rady Gminy Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010 R. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. treść

ilustracjaProgram Współpracy na 2011

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS