Sobota, 6 Czerwca 2020
Program współpracy na rok 2014:

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010.234.1536 j.t.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Skan zarządzenia w załączeniu do publikacji - plik PDF.

 

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS