Piątek, 10 Lipca 2020
Pojedyńczy Punkt Kontaktowy:

W Pojedynczym Punkcie Kontaktowym przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. PPK oferuje pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”. Centrum Pomocy udziela informacji m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają  konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.


Portal PPK przeznaczony jest również dla przedsiębiorców zagranicznych. Za pomocą narzędzia Google Translator dostępnego na stronie możliwe jest przetłumaczenie tekstu na 52 języki. Tłumaczenie pozwala na uzyskanie podstawowych informacji oraz obejmuje również wyszukiwarkę portalu.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:

- procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
- sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
- środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.

www.eu-go.gov.pl/

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS