Sobota, 15 Sierpnia 2020
KARTY SPRAW
podatki opłaty karta9:

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

ilustracja J E D N O S T K A   P R O W A D Z Ą C A   S P R A W Ę :

Wydział Finansowy
ul. Słowackiego 12,
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.  +48 54 282 20 59 wew. 28
fax. +48 54 282 20 31
 
ANETA NIEWIADOMSKA
insp. ds. administracyjnych
e-mail: aneta.niewiadomska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

MARLENA KUCZYŃSKA
ref. ds. administracyjnych
e-mail: marlena.kuczynska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 ilustracjaP O D S T A W A   P R A W N A :

 • ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340).

ilustracjaK T O   M O Ż E   W Y S T Ą P I Ć   Z   W N I O S K I E M:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym - osobom fizycznym i osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 ilustracjaW Y M A G A N E   D O K U M E N T Y :

 • wypełniony druk wniosku,
 • zestawienie faktur zakupu oleju napędowego.

 ilustracjaM I E J S C E   I   F O R M A   Z Ł O Ż E N I A   D O K U M E N T Ó W :

 • Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12
  87-700 Aleksandrów Kujawski
  Wydział Finansowy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim,
  parter pok. 6.
 • Biuro Obsługi Interesanta
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

     Stosowny wniosek składa się na biuro podawcze w tutejszym urzędzie lub za pośrednictwem poczty wraz z załączonym kompletem dokumentów.

 ilustracjaW Y M A G A N E   O P Ł A T Y :

 • Brak opłat

 ilustracja T E R M I N   I   S P O S Ó B   Z A Ł A T W I E N I A   S P R A W Y :

     Producent rolny może składać wniosek w dwóch terminach:

 1. od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. - producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
 2. od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. - producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturamia VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
   
  Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  • od 1 - 29 kwiatnia 2016 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • od 1 - 31 października 2016 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

ilustracja T R Y B   O D W O Ł A W C Z Y :

     Brak

 ilustracja  U W A G I   I   I N F O R M A C J E :

     Więcej informacji na ten temat na stronach Ministerstwa Rolnictwa ---> zobacz tutaj.

ilustracja D O K U M E N T Y   I   D R U K I   D O   P O B R A N I A :


Lp.
 

Nazwa dokumentu 

Format 

Wielkość 

 1.


Wniosek o zwrot podatku
 

 PDF ilustracja

 302 KB

 2.


Zestawienie faktur
 

 PDF ilustracja

 20,0 KB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS