Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Opis projektu:

„Odkryj swój talent!”

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich od 1 sierpnia 2012 roku rusza projekt pn. „Odkryj swój talent!". Beneficjentem – projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 16 uczestników z grupy docelowej poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności poszukiwania pracy.

     Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2012 do 31.03.2013 roku na terenie i dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 osób. Projekt jest skierowany do osób spełniających jednocześnie poniższe kryteria:

a) być osobą bezrobotną
b) być osobą nieaktywnie zawodową (tj. osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

a) zajęcia szkoleniowe w zakresie kursu florystyki oraz rękodzieła artystycznego w wymiarze 132 godzin przez okres 6 miesięcy, materiały szkoleniowe związane z tematyką kursu, akcesoria niezbędne do zajęć praktycznych, przerwy kawowe i poczęstunek.
Program kursu obejmuje: zapoznanie się z zawodem florysty, zapoznanie z materiałem florystycznym, podstawowe zasady układania bukietów, florystyka okolicznościowa, prowadzenie własnej działalności  gospodarczej w branży florystycznej, wykonywanie rękodzieła artystycznego w nowoczesnej aranżacji wnętrz.
Zajęcia odbywać się będą od września 2012 roku do końca lutego 2013 roku
b) "ABC Rynku Pracy" - 4 warsztaty nt. aktywnego poruszania się po rynku pracy w wymiarze 24 godz.
Program warsztatów obejmuje 4 moduły: A. Techniki poszukiwania zatrudnienia. B. Dokumenty aplikacyjne.  C. Autoprezentacja D. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.
Zajęcia odbywać się będą w marcu  2013 roku

Dla uczestników warsztatów przygotowane zostaną materiały dydaktyczne niezbędne do działania, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Beneficjenci otrzymają również zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w kursie zawodowym i warsztatach.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 054 282 20 59 wew. 41, 42.

Rekrutacja już od 8 sierpnia 2012 roku.
Dokumenty do pobrania w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pokój nr 106 lub w Biurze Obsługi Klienta

Udział w projekcie jest bezpłatny.


ilustracja

Projekt ”Odkryj swój talent” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS