Poniedziałek, 17 Lutego 2020
Opis projektu:

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji został przygotowany projekt pn. Razem raźniej – II edycja".  Beneficjentem – projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

     Inicjatorem całego przedsięwzięcia były Koła Gospodyń Wiejskich i inne Kluby, Stowarzyszenia a także sołtysi z terenu gminy, którzy wykazali inicjatywę oddolną w zakresie nabycia dodatkowych umiejętności na rynku pracy, zorganizowania czasu wolnego poprzez integracje społeczności lokalnej. Zwrócili się oni z prośbą o możliwość organizacji takich przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy.

     Celem Projektu jest udzielenie wsparcia w postaci organizacji spotkań integracyjnych, wsparcie społeczności lokalnej w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej. Istnieje potrzeba organizacji imprez integrujących środowisko lokalne dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a w dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców i zmierzających do podniesienia poziomu świadomości społecznej mieszkańców i mieszkanek Gminy Aleksandrów Kujawski.

     Założeniem Projektu jest objęcie wsparciem 10 mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski, w szczególności osób bezrobotnych, w tym długotrwale, nieaktywnych zawodowo, uczących się niezatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej a także osoby niepełnosprawne.

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:

 • Zadanie 1 - Debata społeczna - 4 spotkania integracyjno – motywujące o charakterze edukacyjnym związane ze zwiększeniem zdolności komunikacyjnych – łącznie 8 godzin,
 • Zadanie 2 - "Śniadania wielkanocne" – spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy
  (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW) - udział
  w 10 spotkaniach integracyjnych
 • Zadanie 3 -  Warsztaty fotograficzne w tym wyjazd plenerowy - przeprowadzenie 30 godzin warsztatów fotograficznych łącznie z wyjazdem
 • E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski – przeprowadzenie
  10 spotkań z elementami szkolenia komputerowego – łącznie 20 godzin.
   
CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

ilustracja

Projekt Razem raźniej - II edycja" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS