Sobota, 15 Sierpnia 2020
Informacje ogólne:

Nasz Gmina

Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski pod względem powierzchni należy do średnich w województwie kujawsko - pomorskim, jest zdecydowanie największą gminą powiatu aleksandrowskiego - zajmuje aż 27,7 % powierzchni powiatu.

W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie dominują użytki rolne, które zajmują powierzchnię 9547 ha, co stanowi 72,5 % obszaru gminy. Grunty orne zajmują 8223 ha (62,5 %), sady 148 ha (1,1 %), a trwałe użytki zielone 1176 ha (8,9 %). Lasy na obszarze gminy zajmują powierzchnię 2188 ha, co stanowi 16,6 %.

Gmina charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym. Znajduje się przy drodze krajowej Nr 1, krzyżującej się w tym rejonie z drogą wojewódzką Nr 266 Ciechocinek - Konin. Przez obszar gminy będzie przebiegać autostrada A-1 z węzłem w Odolionie. Przez teren gminy przebiegają dwie łączące się w Aleksandrowie Kujawskim linie kolejowe: zelektryfikowana dwutorowa Toruń - Kutno (stacja w Otłoczynie) i jednotorowa Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek (stacja Odolion).

Gmina wiejska Aleksandrów Kujawski, zajmując obszar 131,6 km2, w województwie kujawsko -pomorskim należy do gmin średniej wielkości. Gęstość zaludnienia ogółu gmin wiejskich w województwie - 50 osób na km2.

Gmina dzieli się na 28 sołectw obejmujących łącznie 41 miejscowości wiejskie. Średnia liczebność ludności sołectwa w gminie wynosi 375 osób, przy tym tylko 10 sołectw przewyższa te wielkość. W świetle danych ewidencji ludności Urzędu Gminy najliczniej zasiedlone było (maj 2003) sołectwo Służewo, zamieszkiwane przez 1407 mieszkańców, zaś najmniejszymi były sołectwa: Białe Błota - 99, Chrusty - 110 i Zduny - 127 mieszkańców.

ilustracja

ilustracja

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS