Sobota, 6 Czerwca 2020
Oferta złożona w trybie uproszczonym:

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 
Data złożenia :  28 października 2014 r.
Nazwa oferenta: 
Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego, Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Nazwa zadania: „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu w miejscowości Ośno Drugie”

Proponowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł 
Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej, Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski do dnia 5 listopada 2014 r.

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Więckowska,  tel. 54 282 20 59 w. 36
e-mail: elzbieta.wieckowska@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Tomasz Langner , tel.  54 282 20 59 w. 50
e-mail tomasz.langner@gmina-aleksandrowkujawski.pl

 

Szczegóły oferty na stronie BIP Gminy w zakładce Organizacje Pozarządowe

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS