Sobota, 22 Lutego 2020
Zwołanie XV sesji rady gminy.:
2015-11-16

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Sesji.
 • Powołanie protokolanta.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 • Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 • Głos ma wyborca.
 • Wnioski lub oświadczenia radnych.
 • Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 • Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji:
   
  13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2015 r.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Budżetowej
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek.
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek.
  d) podjęcie uchwały.
   
  13.9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Opokach Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie.
  a) omówienie projektu uchwały,
  b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu
  c) dyskusja i zgłaszanie poprawek
  d) podjęcie uchwały.
   
 • Informacje lub komunikaty.
 • Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak


ilustracja Projekty uchwał na XV sesję.

ilustracja Projekt zmiany budżetu na 2015 - XV sesję.

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS