Środa, 26 Lutego 2020
Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski:
2015-09-25

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski  w trybie nadzwyczajnym.
Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2015 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

l. Otwarcie Sesji.
2. Powołanie protokolanta.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Konin leżących w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
a) omówienie projektu uchwały,
b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej
c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek
d)  podjęcie uchwały.
6. Informacje lub komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Waldemar Bartczak

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS