Środa, 26 Lutego 2020
Nabór deklaracji do programu PROSUMENT:
2015-11-18

Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór deklaracji do programu:
„PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy. Beneficjentami końcowymi programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej do 40 kW lub o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW wykorzystujące:
 - kolektory słoneczne
 - panele fotowoltaiczne
-  źródła ciepła opalane biomasą,
- domowe piece na biomasę zaspokajające zapotrzebowanie na energię cieplną
- systemy fotowoltaiczne,
- małe elektrownie wiatrowe dostarczające energię elektryczną,
- oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie jako układy kogeneracyjne mogą produkować równocześnie prąd i ciepło),

Warunki dofinansowania:
- przedsięwzięcie niezakończone przed złożeniem wniosku,
- jeden budynek – jedno dofinansowanie,
- pomoc de minimis,
- nabór w trybie ciągłym,
- wyłączenie innych środków publicznych.
- realizacja do 24 miesięcy (również na budynki w trakcie budowy)

Zasady udzielania finasowania
W ramach wsparcia planowane jest dofinansowanie instalacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosić będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Kwota dotacji jest zależna od zastosowanego rozwiązania. Do końca 2016 roku dofinansowanie wynosi:
• 20% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 40% dla instalacji produkujących energię elektryczną.
Od 2017 kwota dotacji będzie wynosić:
• 15% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 30% dla instalacji produkujących energię elektryczną.

Pożyczki będą udzielane maksymalnie na 15 lat z oprocentowaniem 1%. Spłaty pożyczki dokonuje wyłącznie właściciel budynku mieszkalnego, na którym zainstalowana będzie mikroinstalacja. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w zależności od beneficjenta i rodzaju przedsięwzięcia będzie wynosiła od 100 do 500 tys. zł.

Obowiązki gminy
Całość inwestycji będzie realizowana przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Gmina odpowiedzialna będzie za:
• przyjmowanie deklaracji od Mieszkańców,
• złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW,
• wyłonienie wykonawcy projektu technicznego, w którym m. in. zostanie wyceniony koszt  indywidualnej instalacji fotowoltaicznej,
• wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który dostosuje instalację wewnętrzną oraz dostarczy i zainstaluje systemy fotowoltaiczne,
• nadzór inwestorski,
• odbiory końcowe,
• rozliczenie finansowe projektu

Przed przystąpieniem do programu Gmina będzie musiała podpisać umowy wstępne z właścicielami budynków mieszkalnych lub zarządcami budynków wielorodzinnych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji.

Korzyści z instalacji OZE w Programie „Prosument”
• Duża oszczędność kosztów energii elektrycznej (energia wyprodukowana w naszej instalacji może zbilansować całkowicie nasze zużycie)
• Korzystne finansowanie ze środków UE (bez wkładu własnego – pożyczka oprocentowana na 1%)
• Korzyść finansowa już w pierwszym roku eksploatacji
• Uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej w przyszłości
• Po spłacie pożyczki – energia elektryczna za darmo
Aby wystąpić z wnioskiem do NFOŚiGW gmina musi zebrać od mieszkańców deklaracje na łączną kwotę min. 200 tys. zł
• Złożenie deklaracji nie jest wiążące
• Spłaty pożyczek następują do gminy, gmina spłaca do NFOŚiGW
• Gmina jest właścicielem instalacji przez min. 3 lata

Deklaracje uczestnictwa dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl w zakładce Gospodarka.

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie od 17 do 30 listopada 2015r.
Zapraszam naszych Mieszkańców do składania deklaracji o udziału w przedmiotowym programie.

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ANDRZEJ OLSZEWSKI

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS