Środa, 26 Lutego 2020
Spotkanie dla mieszkańców - PROSUMENT:
2015-10-15

Gmina Aleksandrów Kujawski zaprasza Mieszkańców w dniu 28 października 2015 roku o godzinie 16:30 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski do udziału   w spotkaniu dotyczącym programu PROSUMENT.

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł staniesz się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie z promieniowania słonecznego, wiatru, biomasy

ilustracja


Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Beneficjentami końcowymi programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.
Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
• kolektory słoneczne
• panele fotowoltaiczne
• źródła ciepła opalane biomasą,
• domowe piece na biomasę zaspokajające zapotrzebowanie na energię cieplną
• systemy fotowoltaiczne,
• małe elektrownie wiatrowe dostarczające energię elektryczną,
• oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie jako układy kogeneracyjne mogą produkować równocześnie prąd i ciepło),

Finansowane instalacje
Program „Prosument” przewiduje finansowanie zakupu i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Projekt obejmuje również wymianę istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Dofinansowanie obejmuje budynki mieszkalne jedno- lub wielorodzinne będące własnością osób prywatnych lub zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady udzielania finasowania
W ramach wsparcia realizacji programu planowane jest dofinansowanie instalacji z budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski. Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosić będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.
Kwota dotacji jest zależna od zastosowanego rozwiązania. Do końca 2016 roku dofinansowanie wynosi:
• 20% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 40% dla instalacji produkujących energię elektryczną.
Od 2017 kwota dotacji będzie wynosić:
• 15% dla instalacji do produkcji ciepła oraz
• 30% dla instalacji produkujących energię elektryczną.

Pożyczki będą udzielane maksymalnie na 15 lat z oprocentowaniem 1%. Spłaty pożyczki dokonuje wyłącznie właściciel budynku mieszkalnego, na którym zainstalowana będzie mikroinstalacja. Zasady spłaty pożyczki zostały określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie "Prosument" - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w zależności od beneficjenta i rodzaju przedsięwzięcia będzie wynosiła od 100 do 500 tys. zł.

Obowiązki gminy
Całość inwestycji będzie realizowana przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Gmina odpowiedzialna będzie za:
• przyjmowanie deklaracji od Mieszkańców,
• złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW,
• wyłonienie wykonawcy projektu technicznego, w którym m. in. zostanie wyceniony koszt  indywidualnej instalacji fotowoltaicznej,
• wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który dostosuje instalację wewnętrzną oraz dostarczy i zainstaluje systemy fotowoltaiczne,
• nadzór inwestorski,
• odbiory końcowe,
• rozliczenie finansowe projektu

Każda gmina przed przystąpieniem do programu będzie musiała podpisać umowy wstępne z właścicielami budynków mieszkalnych lub zarządcami budynków wielorodzinnych, zainteresowanych montażem mikroinstalacji.
Szczegóły Programu zostaną przedstawione na spotkaniu.

ilustracja

Harmonogram spotkania w dniu 28 października 2015 roku o godzinie 16:30 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski dot. programu PROSUMENT.  

- 16.30 Powitanie uczestników i przedstawienie celu spotkania (WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI) 
- 16.40 Przedstawienie założeń PROGRAMU PROSUMENT (KRZYSZTOF BIEŃ)
- 17.00 Przedstawienie proceduralnej ścieżki inwestycji z punktu widzenia mieszkańca (KRZYSZTOF BIEŃ)
- 17.30 Przedstawienie modelu obrazującego opłacalność instalacji OZE w gospodarstwie domowym (TYMON KOKOT)
- 18.00 PYTANIA UCZESTNIKÓW I PODSUMOWANIE SPOTKANIA

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS