Sobota, 6 Czerwca 2020
Otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych:
2015-12-18

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018 dla organizacji pozarządowych.
Ruszył nabór ofert w 19 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Planowana suma wsparcia na realizację tego rodzaju przedsięwzięć to ponad 7 milionów złotych. Konkursy dotyczą realizacji przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Część z nich to zadania wieloletnie. Do tej pory zarząd województwa ogłosił 19 konkursów, w których do wykorzystania jest pula ponad 4 milionów złotych. Ogłoszenie kolejnych naborów, między innymi w zakresie sportu, planowane jest wkrótce.
W budżecie województwa na 2016 rok na realizację zadań w trybie pożytku publicznego zarząd województwa zaplanował pulę środków w wysokości 6,8 miliona złotych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,5 miliona złotych.
W 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert.
Więcej informacji na temat konkursów:
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/zarzad-wojewodztwa-oglosil-otwarte-konkursy-ofert-na-lata-2016-2018,1145,l1.html  
oraz
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2016,1141,l1.html

Nabór w większości konkursów zakończy się 14 stycznia 2016 r.

Zaprasamy organizacje pozarządowe do aplikowania o środki w otwartych konkursach.

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS