Środa, 26 Lutego 2020
Kontrola odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.:
2015-11-05

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przedsiębiorstw z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski

     Na podstawie 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) oraz Uchwały NR XXVI/257/13 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 września 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

     Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Aleksandrów Kujawski zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.
     Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
     Na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski.
     Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny.
     Kontrolowane przedsiębiorstwa są zobligowane do przedłożenie aktualnych umów i rachunków. Brak przedmiotowych dokumentów skutkować będzie karą grzywny.
     Uprasza się właścicieli przedsiębiorstw, firm, jednostek o przygotowanie stosownych dokumentów, aby kontrola prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim i Straży Gminnej przeszła sprawnie.
     Planowany termin rozpoczęcia kontroli 1.XII.2015 rok.

Wykaz firm wywożących odpady stałe i ciekłe na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

Wójt Gminy
Aleksandrow Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Wstecz Lista aktualności

 Urząd Gminy
w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.  (054) 282 20 59
tel.  (054) 282 26 89
tel.  (054) 282 28 34
tel.  (054) 282 28 14
tel.  (054) 282 50 43

fax. (054) 282 20 31

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek           7.30 - 17.00
środa              7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 15.30
piątek             7.30 - 14.00

Kasa Urzędu czynna w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00
Wtorek        12.00 - 16.30
Środa              7.30 - 11.00
Czwartek       7.30 - 11.00
Piątek             7.30 - 11.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP: /af08b1bc8g/skrytka

ilustracja

Opłaty można dokonywać na konto:
KBS Aleksandrów Kujawski
91 9537 0000 0010 5356 2000 0026

ilustracja
Realizowane projekty
ze środków Unii Europejskiej

ilustracja

Wirtualny spacer po Gimnazjach

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

Mapa interaktywna

interaktywna mapa Gminy Aleksandrów Kujawski 
 

ilustracja

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAilustracja

ilustracja

ilustracja

WKU Toruń

ilustracja

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANKIETA

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS