Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Nowe zasady odbioru śmieci:

Nowe zasady odbioru śmieci

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.

Wyłoni ona w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości, także od Ciebie. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikająca ze stawki podstawowej, określonej przez gminę, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni obowiązkowo zapłacą mniej. Dzięki temu „oszczędnym” przestanie „opłacać się” porzucanie odpadów na dzikich wysypiskach lub spalanie ich w piecach.

Co nas czeka w nowym systemie:

 • gmina ustala opłatę za śmieci posegregowane i zmieszane; za odpady posegregowane stawka będzie niższa;
 • firma, wybrana w przetargu przez gminę, odbierze każdą ilość śmieci: zmieszanych i posegregowanych;
 • osoby indywidualne, mieszkające w domach jednorodzinnych nie będą już podpisywać umów z firmami na odbiór śmieci - obowiązek zapewnienia wywozu odpadów przejmie gmina;
 • gmina będzie odpowiedzialna za to, aby wybrana w przetargu firma przekazała jak najwięcej śmieci do odzysku i recyklingu, a jak najmniej – na wysypisko;
 • powstaną nowoczesne zakłady do przetwarzania odpadów;
 • wszyscy będziemy mogli żyć w czystszym i bardziej przyjaznym środowisku.

Jak naliczane są stawki – opłaty za odbiór śmieci w nowym systemie
Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.
Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

 • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

Nowością jest także możliwość złożenia drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłat za wywóz śmieci, w której należy wskazać, czy odpady będą przez nas segregowane (a przez to opłaty niższe) czy nie. Taką deklarację dostarczy nam gmina.

Gmina będzie mogła przejąć na siebie od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia ich posesji w pojemniki i worki na śmieci oraz utrzymywania koszy w odpowiednim stanie. Dodatkowe koszty tych usług gmina pokryje z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.
 
Co powinieneś zrobić?

Przekaż do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dostarczy Ci ją gmina, wraz ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość Twojej opłaty.

W przypadku mieszkańców bloków i domów wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym musisz to zrobić osobiście. Pamiętaj także o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości. Warunki wypowiedzenia sprawdź w treści umowy, którą zawarłeś. W przeciwnym razie może się okazać, że połowy tego roku za odbiór odpadów będziesz musiał zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Cię umowa. Szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Jeśli masz zawartą indywidualną umowę na odbieranie śmieci, to do 1 lipca 2013 r. jesteś zwolniony z ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami. Kopię takiej umowy musisz dołączyć do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyślesz do gminy.
 
Jakie są obowiązki gminy?

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na wysypiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały śmieci na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Sąsiadujące domy będzie obsługiwać jedna firma, co obniży koszty transportu.

Wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą punkty ich zbiórki.
  
Czy możliwe jest zmniejszenie opłaty?

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto sortować śmieci!
 
Przepisy i terminy
Nowe zasady odbioru śmieci zaczną obowiązywać już od lipca 2013 r. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

 • Z końcem grudnia 2012 r. minął termin, w którym gminy powinny:
  • stworzyć warunki umożliwiające mieszkańcom segregację śmieci
  • przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • ustanowić metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
  • ustalić terminy, częstotliwość i tryb wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • stworzyć wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podać terminy i miejsce jej składania,
  • ustalić, na jakich zasadach wybrana firma będzie odbierała śmieci.
 • Zgodnie z przepisami do 1 lipca 2013 r. gminy mają jeszcze czas na:
  • całkowite uruchomienie nowego systemu wywozu śmieci przewidzianego w ustawie,
  • wybór firmy odbierającej odpady.
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS