Piątek, 10 Lipca 2020
mikroporady.pl:

Zachęcamy do korzystania z zasobów serwisu Mikroporady.pl, bogata i szeroka wiedza dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.


Serwis dostarcza bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami , poradami i instrukcjami.

Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności.

Wszystkie treści są przygotowywane i aktualizowane   przez zespół prawników Kancelarii Juris i ekspertów z dziedziny zarzadzania.Serwis polecany przez Akademię Liderów i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

www.mikroporady.pl

- ponad 700 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- ponad 110 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,
- ponad 40 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,
- 20 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy.
 
Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

- rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,
uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,
- zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,
- wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,
wybór opodatkowania,
- ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,
- standardowe umowy w działalności,
- marketing i promocja,
- korzystanie z Internetu,
- zarządzanie i administracja,
- ubezpieczenia,
- ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,
sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,
- postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,
zawieszenie, likwidacja,
- tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS