Poniedziałek, 24 Lutego 2020
„EKO - GMINA– nowe zasady gospodarowania odpadami w gminie Aleksandrów Kujawski”:

Zadaniem prowadzonej przez Gminę Aleksandrów Kujawski kampanii edukacyjnej z zakresu segregacji odpadów jest aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań najczęściej jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych.

Projekt „Eko-Gmina – nowe zasady gospodarowania odpadami w gminie Aleksandrów Kujawski” polegać będzie na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych w Gminie Aleksandrów Kujawski będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna. One to wg założeń projektu, przynosząc do domu odpowiednie wzorce, będą edukować dorosłych.  Ponadto projekt adresowany będzie także do sołtysów, radnych oraz innych środowisk, mających wpływ na zachęcanie społeczeństwa do prowadzenia segregacji odpadów „u źródła” lub w zbiorczych punktach selektywnego gromadzenia surowców wtórnych.

Projekt skierowany do mieszkańców gminy ma zadanie:
- przekazanie mieszkańcom do wypełnienia deklaracji dotyczących naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przygotowanie regulaminu konkursu motywującego na zwrot ankiet, ogłoszenie konkursu motywującego z nagrodami, informacja o konkursie oraz zasady konkursu zostaną zamieszczone w prasie lokalnej
- Przygotowany i wydrukowany będzie również regulamin utrzymania czystości który zostanie przekazany dla każdego gospodarstwa domowego w gminie (4000 domostw),
- Wpisana w kampanię impreza rodzinna, jak: Ekologiczny Piknik Rodzinny wraz z konkursami i pogadankami ekologicznymi, ma za zadanie przyciągnąć uwagę wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz ukazać istotę segregacji i proekologicznej postawy. Na imprezie będzie punkt informacyjny na którym będzie można dowiedzieć się o zakresie segregacji odpadów, rozdawane będą ulotki i gadżety.

Przewidywany efekt rzeczowy:

• ilość otrzymanych wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• włączenie organizacji pozarządowych, sołtysów, radnych oraz innych środowisk, mających wpływ na lokalne społeczeństwo z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji  odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań,
• zdobycie i poszerzenie wiedzy przez mieszkańców z zakresu edukacji ekologicznej,
• nauka segregacji śmieci we własnym domu, w środowisku,
• poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu,
• propagowanie na stronie internetowej Gminy działań ekologicznych podejmowanych przez mieszkańców (np. harmonogram wywozu surowców wtórnych).

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS