Poniedziałek, 13 Lipca 2020
Działanie 7.3 PO KL Razem raźniej - II edycja:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji został przygotowany projekt pn. Razem raźniej – II edycja".  Beneficjentem – projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.


 ilustracja

Projekt ”Razem raźniej - II edycja" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS