Piątek, 10 Lipca 2020
Dokumenty do pobrania:

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń
Gimnazjum w Stawkach i Służewie.

     Udział ucznia w projekcie zgłasza sam uczeń, rodzic lub opiekun prawny, na wniosku rekrutacyjnym (załącznik nr 1) ---> pobierz tutaj.

Uczestnik projektu składa do sekretariatu szkoły projektu następujące dokumenty:

  1. wniosek rekrutacyjny (załącznik nr 1) ---> pobierz tutaj,
  2. deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2) ---> pobierz tutaj,
  3. oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3) ---> pobierz tutaj,
  4. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4) ---> pobierz tutaj,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku
    (załącznik nr 5)  ---> pobierz tutaj.

     Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu rekrutacyjnym, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem uczestniczki/uczestnika jak i jego rodzica/opiekuna.

     Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

   ilustracja Regulamin rekrutacji uczestników projektu.

   ilustracjaPlakat promocyjny.

   ilustracjaUlotka informacyjna.

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ


ilustracja


Projekt Inwestujemy w edukację współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS