Sobota, 15 Sierpnia 2020
Gminna Biblioteka Publiczna:

"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach"

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie jest instytucją kultury. Jej głównym zadaniem, podobnie jak wszystkich bibliotek publicznych, jest pośrednictwo w komunikacji społecznej, wspieranie edukacji i samoedukacji w każdej postaci, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji, krzewienie czytelnictwa. Biblioteka kompletuje zbiory uniwersalne tak pod względem przedmiotowym, treściowym, jak i z punktu widzenia nośników informacji.


Gromadzenie i udostępnianie zasobów odbywa się według zasady "wszystko dla wszystkich". Biblioteka w Służewie powstała w 1949 roku z inicjatywy działacza społecznego Józefa Radaczyńskiego. Początkowo lokal biblioteki mieścił się przy ul. Brzeskiej 26 w pomieszczeniu jednoizbowym o powierzchni 8 m2. W roku powstania księgozbiór biblioteki wynosił 830 woluminów.

 

SIEDZIBA BIBLIOTEKI

 

Siedzibą  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  jest  budynek Gminnego  Ośrodka  Kultury w Służewie przy ul. Brzeskiej 1.


ilustracja 

 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie przy ulicy Brzeskiej 1

 

Małgorzata Świątkowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

 

 

KONTAKT

 

tel. (054) 282-00-14

e-mail: gbpsluzewo@vp.pl

strona www biblioteki: http://gminnabibliotekasluzewo.blogspot.com/

 

KSIĘGOZBIÓR

 

Stan księgozbioru rokrocznie powiększa się o 400 woluminów książek z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór jest kompletowany tak, aby mógł służyć zarazem młodzieży, jak i osobom starszym, pracującym, kształcącym się i bezrobotnym. Stan księgozbioru w roku 2005 wynosił 18.121 w tym literatury pięknej dla dorosłych 7.669 woluminy, literatury pięknej dla dzieci 6.207, literatury niebeletrystycznej 4.245 woluminy.

CZYTELNICTWO

 

Dawniej książka była jedynym źródłem poznania życia, wiedzy, obecnie źródła poznania są znacznie szersze. Wraz z upowszechnianiem telewizji dla większości  społeczeństwa  właśnie telewizja stała się prawdziwym oknem na świat, dostarczając wzorów zachowań, proponując style życia, unifikując język. W dobie nastawienia na łatwy wizualny odbiór książka często przegrywa z telewizorem lub komputerem.
W 2005 roku ze zbiorów biblioteki  skorzystalo 411 osób, wypożyczono 10.273 woluminy.

 

POPULARYZACJA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA

 

Różnorodność prowadzonych form pracy z czytelnikiem oraz propagowanie literatury pozytywnie oddziałuje na częstotliwość odwiedzin uczniów w bibliotece. Formą popularyzacji ksiązki i forma pracy z czytelnikiem pozwalająca rozbudzić czytelnictwo są konkursy plastyczne i quizy. Biblioteka we  współpracy ze szkołą organizuje lekcje biblioteczne.

 

CZYTELNIA INTERNETOWA

 

W 2004 roku powstała w bibliotece czytelnia internetowa, która dysponuje 6 komputerami. Trzy  komputery biblioteka otrzymala w ramach programu "Ikonka" z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, trzy komputery zakupil Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Biblioteka zapewnia bezpłatny  dostęp do  internetu. Kawiarenka internetowa  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS