Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
XIX Sesja Rady Gminy:

     12 grudnia 2008 roku o godzinie 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem 2009, Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski złożyli radnym, sołtysom oraz wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, a w prezencie Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli każdemu pins z herbem Gminy Aleksandrów Kujawski. Była to szczególna sesja dla naszego samorządu, gdyż przyjęto na niej budżet gminy na rok 2009. Ponadto przyjęto następujące uchwały:

 • uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2008 rok,
 • uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008,
 • uchwała w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2009 roku,
 • uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień od tego podatku,
 • uchwała w sprawie uchwalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku,
 • uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2013,
 • uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej",
 • uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Aleksandrów Kujawski do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie " Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej",
 • uchwała w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w miejscowości Grabie 33,
 • uchwała w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w miejscowości Grabie 33,
 • uchwała w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w miejscowości Grabie 33,
 • uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowości Rożno-Parcele,
 • uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowości Kuczek i Służewo
 • uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania do zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej,
 • uchwała w sprawie skargi na bezczynność i nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja

Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja

Przełamanie się opłatkiem: od lewej Pani Katarzyna Serocka Sołtys Sołectwa Wólka
i Pani Mirosława Nadolska Sołtys Sołectwa Odolion

ilustracja

Przełamanie się opłatkiem: od lewej Pan Józef Duszyński Sołtys Sołectwa Goszczewo
i Pan Edward Kozłowski Sołtys Sołectwa Otłoczyn

ilustracja

Przełamanie się opłatkiem, radni: Pan Stanisław Bonowicz i Pan Krzysztof Korzeniewski

ilustracja

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przypina pins z herbem gminy Panu Markowi Różyckiemu

ilustracja

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przypina pins z herbem gminy Panu Stanisławowi Bonowiczowi

ilustracja

     W związku z uhonorowanie osiągnięć i dorobków artystycznych twórców i animatorów kultury działających na terenie Powiatu Aleksandrowskie również Samorząd Gminy Aleksandrów Kujawski wyraził uznanie dla twórczości Pana Edwarda Kozłowskiego. Pan Kozłowski jest artystą rzeźbierzem. Sztuką rzeźbiarską zajmuje się od lat dziecięcych, wykonuje figurki w drewnie o tematyce religijnej. Jego prace znajdują się w muzeach na terenie całego kraju i poza jego granicami. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień

ilustracja

Artysta rzeźbiarz Edward Kozłowski

ilustracja

Radni Gminy Aleksandrów Kujawski podczas głosowania

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS