Piątek, 10 Lipca 2020
Wybory - informacje:
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
ilustracja
 

Skany z wynikami głosowania do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja Wyniki SEJM - plik PDF.

 ilustracja Wyniki SENAT - plik PDF.


• Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w tym dotyczące udziału w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 lub telefonicznie Nr tel. (54) 282 20 59 wew. 29, Nr fax-u (54) 282 20 31 bądź drogą elektroniczną: adres email – agnieszka.blaszak@gmina-aleksandrowkujawski.pl.
 
•  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112, z późn. zm.) każdy wyborca ma prawo potwierdzić czy figuruje w spisie wyborców, w związku  z powyższym Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że w dniach od 5 października 2015 r. do 23 października 2015 r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim będzie udostępniony mieszkańcom spis wyborców.
 
ilustracja Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej zawierającej listy kandydatów na posłów do Sejmu RP – okręg Nr 5 ---> zobacz tutaj.
 
 ilustracja Link do strony Państwowej Komisji Wyborczej zawierającej listy kandydatów na senatorów – okręg Nr 13 ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - MULTIMEDIA ---> zobacz tutaj.
ilustracja Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ---> zobacz tutaj.
ilustracja Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 września 2015 r. podające do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. ---> zobacz tutaj.
 

R E F E R E N D U M   O G Ó L N O K R A J O W E
 
 
Informacje i dokumenty ---> klik tutaj.
 

 
ilustracja
 
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach do głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
 
 
 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZADOWYCH 2014
 

ilustracja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Uchwała Nr 7/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 października 2014 r. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 października 2014 r. ---> zobacz tutaj.
 
ilustracja Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 października 2014 r. ---> zobacz tutaj.


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 12 tel. 054 282 2059

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury
w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim pok. Nr 105,
I piętro w następujących terminach:

 • 08.10.2014 r.  (środa) - godz.14.00 - 15.30
 • 09.10.2014 r.  (czwartek) - godz.14.00 - 15.30
 • 10.10.2014 r.  (piątek) - godz.13.00 - 14.00
 • 13.10.2014 r.  (poniedziałek) - godz.14.00 - 15.00
 • 15.10.2014 r.  (środa) - godz.14.00 - 15.30
 • 17.10.2014 r.  (piątek) - godz.14.00 - 24.00

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. ---> zobacz tutaj.

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 września 2014 r. ---> zobacz tutaj.

Obwieszczenie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 5 września 2014 r. ---> zobacz tutaj.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r. ---> zobacz tutaj.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST 2014 R. podstrona Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku ---> zobacz tutaj.

Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 27 sierpnia 2014 r. ---> czytaj tutaj.


Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierz tutaj - plik PDF.

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - pobierz tutaj - plik PDF.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r. podające do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. pobierz tutaj - plik PDF.

Informacja o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. W załączeniu do dokumentu skany:

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych
 • Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania z lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ilustracja Skany załączników - plik PDF.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje komitety wyborcze, że zgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w pok. Nr 106, I piętro w terminie do dnia 02 maja 2014 r. (piątek)  do godz. 14.00.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski
/-/ Andrzej Olszewski

Podział Gminy Aleksandrów Kujawski na obwody głosowania dokonany uchwałą Nr XIX/183/12 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 listopada 2012 r. zobacz tutaj.

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 roku. Plik załącznika zobacz tutaj.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Informacja o kalendarzu wyborczym. Plik załącznika zobacz tutaj.


     Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 10 grudnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2012 r. treść obwieszczenia zobacz tutaj.

     Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 grudnia 2012 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski bez głosowania w okręgu nr 10 - treść obwieszczenia zobacz tutaj.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 14 listopada 2012 r.

ilustracjaTreść obwieszczenia zobacz tutaj.


Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 10

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim
(pok. Nr 105, I piętro Urzędu Gminy)
 

 • Dnia 02.11.2012 r. (piątek) - godz. 12.00 - 14.00
 • Dnia 05-08.11.2012 r. (poniedziałek-czwartek) - godz.13.30 - 15.30
 • Dnia 09.11.2012 r.  (piątek) - godz. 15.30 - 24.00 

Pełnomocnik ds. wyborów
/-/ Halina Rakusiewicz

     Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja Treść postanowienia zobacz tutaj.

     Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2012 r. podające do publicznej wiadomości informacje w sprawie okręgu wyborczego, jego granic i numeru, liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 9 grudnia 2012 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.

 ilustracja Treść obwieszczenia zobacz tutaj.

     W dniu 26 września 2012 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w uzgodnieniu z Komisarzem Wyborczym we Włocławku podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w okręgu wyborczym Nr 10. Zarządzenie określiło: termin głosowania na 9 grudnia 2012 r. oraz kalendarz czynności wyborczych poprzedzających akt głosowania.

     Wszystkie akty prawne dostępne są na stronie internetowej http://pkw.gov.pl/, Wybrane informacje udostępnione są również w części serwisu redagowanej przez Delegaturę - http://wloclawek.pkw.gov.pl/ - i na tej stroniie odpowiedni temat.

  ilustracjaObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2012 r. ---> zobacz tutaj.

  ilustracjaInformacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 października 2012 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonymi na dzień 9 grudnia 2012 r. ---> zobacz tutaj.

  ilustracjaInformacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 4 października 2012 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zarządzonymi na dzień 9 grudnia 2012 r. ---> zobacz tutaj.


     Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy projekty uchwał Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania. Prosimy o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

     Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do p. Haliny Rakusiewicz pod nr tel. 54 282 20 59 lub osobiście w godzinach funkcjonowania urzędu w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

  ilustracja Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.

  ilustracja Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.


INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

ilustracjaZarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaInformacja Nr 2/2011 z 12 wrześnai 2011 roku Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski podająca miejsce i dane kontaktowe w celu uzyskania informacji przez wyborców niepełnosprawnych o wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przewidzianych na 9 października 2011 aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaInformacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Nr 1/2011 z 12 września 2011 roku o prawach do uzyskania informacji przez wyborców niepełnosprawnych aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaPełnomocnicy Komitetów Wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (pok. nr1) w terminie do dnia 16 września 2011 r - aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaObwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 września 2011 r. podające do wiadomości wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r - aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaKalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r - aby zobaczyć kliknij tutaj.

ilustracjaPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - aby zobaczyć kliknij tutaj.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS