Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ilustracja Treść studium - kliknij tutaj


Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

Gminy Aleksandrów Kujawski

Procedura opracowania nowego dokumentu, poniższe materiały przeznaczone do publicznego wglądu.

  
Lp.
 

 Nazwa dokumentu

 Typ 

 Wielkość 

 1.

Uwarunkowania rozwoju

PDF ilustracja 

2.55 MB

 2.

Wydane decyzje administracyjne

PDF ilustracja 

4.22 MB

 3.

Infrastruktura techniczna

PDF ilustracja 

3.14 MB

 4.

Kompleksy przydatności rolniczej gleb

PDF ilustracja 

1.63 MB

 5.

Użytkowanie terenu

PDF ilustracja 

4.13 MB

 6.

Warunki glebowe

PDF ilustracja 

2.50 MB

 7.

Wykaz stanowisk archeologicznych

PDF ilustracja 

158 KB

 8.

Uwarunkowania rozwoju zał. graficzny

PDF ilustracja 

170 MB

 9.

Kierunki i polityka przestrzenna

PDF ilustracja 

532 KB

 10.

Wykaz stanowisk archeologicznych

PDF ilustracja 

165 KB

 11.

Kierunki i polityka przestrzenna zał. graficzny

PDF ilustracja 

163 MB

 12.

Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań
oraz syntezę ustaleń studium

PDF ilustracja 

301 KB

 13.

Prognoza oddziaływania na środowisko

PDF ilustracja 

508 KB

 14.

Prognoza oddziaływania na środowisko zał. graficzny

PDF ilustracja 

195 MB

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS