Sobota, 15 Sierpnia 2020
Sekretarz Gminy:

ilustracja

Sekretarz Gminy Aleksandrów Kujawski mgr Arkadiusz Świątkowski
 
e-mail:
arkadiusz.swiatkowski@gmina-aleksandrowkujawski.pl


Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

 1. nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu,
 2. nadzór w zakresie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 3. zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 5. kierowanie pracą, urzędu podczas nieobecności wójta i jego zastępcy w ramach udzielonych upoważnień,
 6. przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu oraz konieczności dokonania zmian personalnych zatrudnionych pracowników,
 7. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników wydziałów,
 8. kontrola wewnętrzna pracy poszczególnych wydziałów,
 9. nadzorowanie pracy Wydziału Inwestycji,
 10. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.

Sekretarzowi bezpośrednio podlega:

 1. Wydział Inwestycji
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS