Piątek, 10 Lipca 2020
PROSUMENT:

Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór wniosków do programu:
"Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.

Zapraszamy naszych Mieszkańców do składania wniosków w formie deklaracji udziału w przedmiotowym programie. Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosić będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji. Dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne),
- ciepła i energii elektrycznej (kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła w połączeniu z ogniwami fotowoltaicznymi, połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku).
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne (właściciele domów jednorodzinnych) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (budownictwo wielorodzinne). Deklarację należy składać do dnia 03 lutego 2016 r. do:
- Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski - ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Realizacja Programu uzależniona jest od zebrania przez Gminę odpowiedniej ilości wniosków spełniających wymagania określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie „Prosument“.
Deklaracja jest dostępna są wraz z założeniami Programu „Prosument“ w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej gminy.
Po zakończonym naborze wniosków, dla wszystkich wnioskodawców zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno - organizacyjne.

PRODUKUJ i KONSUMUJ - ZOSTAŃ PROSUMENTEM!!!

ilustracja

deklaracja

Program

Diagnoza

Analiza stanu prawnego

Broszura Prosument bez tajemnic

Dobre praktyki

 

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS