Sobota, 15 Sierpnia 2020
Opis projektu:

 ilustracja  I N F O R M A C J A   O   P R O J E K C I E

 • Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Numer i nazwa Działania: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Numer konkursu: 13/POKL/9.5/2010
 • Tytuł projektu: "Włącz się w Prezydencję"
 • Okres realizacji projektu: od 2 maja 2011 do 30 czerwca 2011
 • Obszar realizacji projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski

 ilustracja B E N E F I C J E N T   -   P R O J E K T O D A W C A

 • Nazwa: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim
 • Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
 • NIP: 891 139 32 09
 • REGON: 910340266
 • Adres siedziby: Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12,
  87-700 Aleksandrów Kujawski
 • tel. +48 54 282 23 72
 • fax. +48 54 282 20 31

 ilustracja C E L   P R O J E K T U

     Z dniem 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To nie tylko ogromne wyzwanie wymagające planowania strategicznego, pełnej aktywności politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim, ale także wielka szansa dla Polski w kształtowaniu Unii Europejskiej. Prezydencja daje możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej. Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw.
     Prezydencja to jednak głównie kontynuacja wcześniejszych działań Unii, zapewnienie jej spójnego funkcjonowania, zagwarantowanie jej głosu w ważnych dla świata sprawach. Ale czy wiedzą o tym nasi uczniowie i nauczyciele? Jak się okazało tylko mała grupa uczniów wiedziała cokolwiek o Unii Europejskiej i Prezydencji Polski. Nauczyciele ze szkół Gminy Aleksandrów Kujawski wystąpili o wsparcie ich inicjatywy w przygotowaniu projektu edukacyjnego mającego na celu zwiększenie świadomości uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na temat Prezydentury Polski w Radzie Unii Europejskiej, co na pewno pozytywnie wpłynie na ich rozwój społecznych oraz poszerzy zakres wiedzy.

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społecznej i edukacyjnej 310 uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjalnych oraz nauczycieli z Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez aktywny udział w działaniach projektowych.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy u 310 uczniów na temat Unii Europejskiej poprzez realizację spotkań otwartych nt. Unii Europejskiej oraz Festynu Europejskiego.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy 6 nauczycieli na temat metod prowadzenia edukacji europejskiej.
C Z Ł O W I E K   -   N A J L E P S Z Ą   I N W E S T Y C J Ą

ilustracja


Projekt Włącz się w Prezydencję współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS