Wtorek, 14 Lipca 2020
Opis projektu:

Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich w partnerstwie
z Gminą Aleksandrów Kujawski
zapraszają do
BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE
WYKORZYSTAJ NOWĄ SZANSĘ!

     Projekt realizowany w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego Liderem jest Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubickiej 18, zwany Beneficjentem, a Partnerem jest Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Pana Andrzeja Olszewskiego - Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim.

Celem Projektu jest nabycie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie wizażu i masażu umożliwiających podjęcie pracy w nienormowanym systemie, zwiększenie motywacji do powrotu/wejścia na rynek pracy, podnoszenie świadomości w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, określenie rozwoju własnych ścieżek zawodowych, a także umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, co może wpłynąć na wzrost atrakcyjności
na rynku pracy.
Założeniem Projektu jest objęcie wsparciem 24 mieszkanek Miasta i Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególności osób bezrobotnych w tym długotrwale, nieaktywnych zawodowo w tym uczących się, a także rolników.

Projekt „Wykorzystaj nowa szansę!” realizowany będzie w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011, Udział w zajęciach jest bezpłatny

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

     Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swój udział w Projekcie w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, Kole Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Kobiet „Kujawy Razem” oraz poprzez stronę internetową partnera www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz lidera www.salonangel.pl

Kryteria rekrutacji:

  1. mieszkanki Miasta i Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególności osoby bezrobotne w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo w tym uczące się, a także rolnicy,
  2. miejsce zamieszkania na terenie Miasta lub Gminy Aleksandrów Kujawski,
  3. kolejność zgłoszenia.

     Do Projektu zakwalifikowane zostaną wszystkie osoby, które podczas spotkania ze Specjalistą ds. promocji, rekrutacji i organizacji podpiszą niezbędne dokumenty o uczestnictwie w projekcie Dokumenty, o których mowa jest powyżej dostępne są na stronie internetowej:

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE OBEJMUJĄCE

  • 90-godzinny kurs wizażu i masażu;
  • 8-godzinne warsztaty motywacyjne;
  • 8-godzinne warsztaty w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • 2-godzinne indywidualne wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego

     Zajęcia odbywaç się będą w trzech 8-osobowych grupach. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia realizatorów Projektu - Lidera i Partnera oraz Uczestników Projektuokreśla Umowa uczestnictwa w projekcie, dostępna na stronach lidera i partnera projektu.

CZŁOWIEK NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

ilustracja


Projekt Wykorzystaj Nową Szansę współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS