Poniedziałek, 24 Lutego 2020
Ogłoszenia:

OGŁOSZENIE

     W dniu 14 grudnia 2010 roku o godzinie 14.00 w Przedszkolu samorządowym w Bądkowie, ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo, odbędzie się spotkanie informacyjne promujące edukację przedszkolną w ramach projektu "Lepszy START-lepsza Przyszłość". Osobą prowadzącą szkolenie będzie Pani Anna Królikowska-Zielińska. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów.


„LEPSZY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”
R E K R U T A C J A

     Gmina Aleksandrów Kujawski informuje, że trwa rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat w ramach projektu „Lepszy START – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     W dniu 7 września o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Stawkach odbędzie się spotkanie organizacyjne rodziców chętnych posłać swoje pociechy do punktu przedszkolnego w Stawkach, natomiast w dniu 8 września o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne rodziców chętnych posłać swoje pociechy do punktu przedszkolnego w Otłoczynie.

     Rekrutacja obejmuje dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski, które ukończyły 3 rok życia. Warunkiem rekrutacji jest dostarczenie do Biura Projektu lub na spotkanie poniższych dokumentów:
Karta zgłoszenia dziecka”, „Deklaracja uczestnictwa w projekcie”, „Kwestionariusza osobowy uczestnika projektu”.

Lista dzieci przyjętych ukaże się w docelowych punktach oraz na stronie internetowej projektu.

Uwaga! W „Karcie zgłoszenia dziecka” należy wskazać przedszkole, do którego uczęszczać ma dziecko. Dokumenty niezbędne do rekrutacji pobierać można na stronie internetowej projektu http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/DoPobrania9-1 oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Pytania i uwagi prosimy kierować pod numer telefonu (0-54) 282-20-59. oraz na adres mail:
lepszy-start@gmina-aleksandrowkujawski.pl

Aktualne informacje o rekrutacji znajdziecie Państwo również na stronie internetowej projektu:
http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie9-1


     Gmina Aleksandrów Kujawski wraz z 6 partnerskimi samorządami: Miastami – Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa oraz Gminami – Bądkowo, Raciążek oraz Waganiec zaprasza do zapisywania dzieci do punktów przedszkolnych prowadzonych w ramach projektu „Lepszy START – lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt obejmuje: utworzenie 5 punktów i 1 oddziału przedszkolnego; wsparcie 10 przedszkoli w tym 1 punktu, oraz zorganizowanie spotkań informacyjnych dla mieszkańców, promujących edukację przedszkolną. Dzieci w wieku 3-5 lat można zgłaszać z terenów wyżej wymienionych gmin. Więcej informacji o projekcie na stronie:
http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie9-1

Jest praca dla nauczycieli

     Gmina Aleksandrów Kujawski jako lider projektu poszukuje nauczycieli do pracy w nowo otwartych punktach przedszkolnych w miejscowości Otłoczyn oraz Stawki, a także w istniejącym punkcie przedszkolnym w Służewie. Oczekujemy na oferty osób z wykształceniem kierunkowym.
     Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: lepszy-start@gmina-aleksandrowkujawski.pl lub pocztą do biura projektu w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).” Zastrzegamy prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kontakt:
Biuro projektu „Lepszy START – lepsza przyszłość” – ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski – tel. (0-54) 282-20-59, fax. (0-54) 282-20-31,
e-mail: lepszy-start@gmina-aleksandrowkujawski.pl


ilustracja  


Projekt Lepszy START - lepsza przyszłość współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS