Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Odolion 2007:

     9 września 2007 roku w miejscowości Odolion odbyły się dożynki gminno-powiatowe. Mimo deszczu i niesprzyjającej aury przybyło wielu gości oraz mieszkańców naszej gminy.

ilustracja

Mszę dziękczynną za plony odprawił ks. Henryk Kołodziejczyk, proboszcz parafii w Odolionie. Po zakończeniu uroczystości w kościele, w strugach wody korowód dożynkowy przeszedł na plac przy ulicy Młodzieżowej.

ilustracja

Uroczystości dożynkowe rozpoczęli Starosta Aleksandrowski Pan Zbigniew Żbikowski oraz Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski. Z pięknie udekorowanego wybiegu pod sceną padły ciepłe słowa o rolniczej pracy, chlebie i tradycji dożynkowej.

ilustracja

Wystąpienie Wicewojewody Pani Marzeny Drab

ilustracja

Wystąpienie Pana Andrzeja Kłopotka Posła V kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

     Starościną tegorocznych dożynek była Pani Elżbieta Deręgowska mieszkanka miejscowości Słomkowo, gdzie wspólnie z małżonkiem Henrykiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha, którego produkcja ukierunkowana jest na hodowlę prosiąt. Pani Elżbieta udziela się społecznie, już drugą kadencję pełni funkcję sołtysa w Słomkowie oraz aktywnie uczestniczy w pracach koła gospodyń wiejskich. Państwo Deręgowscy wychowują 12-letnią córkę Sarę.

     Starostą dożynek był Pan Andrzej Chmielewski, który wspólnie z małżonką Elżbietą prowadzi we wsi Ośno Drugie gospodarstwo rolne o powierzchni 36 ha, specjalizujące się w produkcji roślinno-zwierzęcej. Pan Andrzej Chmielewski w  kadencji 2005-2010 jest członkiem Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Kujawskim. Państwo Chmielewscy wychowują dwoje dzieci w wieku szkolnym: Justynę i Jakuba.

ilustracja

Chleb z tegorocznych plonów składają Elżbieta Deręgowska ze Słomkowa i Andrzej Chmielewski
z Ośna Drugiego, starostowie dożynek w Odolionie

     Asystenci starostów dożynek: Pani Jolanta Buczek i Pan Adam Chlewicki złożyli na ręce Wójta oraz Starosty kosz z owocami i warzywami.
     Pani Jolanta Buczek wspólnie z mężem prowadzi 18 hektarowe gospodarstwo we wsi Opoczki specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej. Pani Jolanta doskonale łączy obowiązki gospodyni i pracy na roli z pracą zawodową w Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie. Na utrzymaniu posiada dwóch synów Jakuba i Maksymiliana.
     Pan Adam Chlewicki samodzielnie prowadzi we wsi Podgaj gospodarstwo rolne o powierzchni 39 ha, specjalizujące się w produkcji rolnej. Pan Adam Chlewicki pracował także w instytucjach samorządowych, a obecnie udziela się społecznie w organizacjach pozarządowych, gdzie dzieli się swoją wiedzą na temat funduszy unijnych.

ilustracja

Kosz z owocami i warzywami złożyli asystencji starostów dożynek Pani Jolanta Buczek
oraz Pan Adam Chlewicki

ilustracja

Przemówienie Przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Waldemara Bartczaka

Na ręce Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski oraz Starosty Aleksandrowskiego zostały przekazane wieńce dożynkowe od delegacji gmin powiatu aleksandrowskiego

Miasto Aleksandrów Kujawski

Jest ono jednym z najmłodszych miast Ziemi Kujawskiej, położonym na krawędzi pradoliny Wisły w sąsiedztwie kompleksów leśnych i zajmuje powierzchnię 717 ha. Wyróżnia się walorami klimatycznymi, krajobrazowymi i korzystnym położeniem pod względem gospodarczym i komunikacyjnym. Miasto pełni funkcję ośrodka administracyjnego i usługowo-handlowego dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin.
Burmistrzem Miasta Aleksandrów Kujawski jest Pan dr Andrzej Cieśla, a Przewodniczącym Rady Miasta Aleksandrów Kujawski jest Pan Piotr Prusaczyk.
Przedstawicielem miasta na dożynkach był pełniący funkcję członka Rady Powiatu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Sylwestrzak wraz z córką Elwirą.

ilustracja

Wieniec dożynkowy miasta Aleksandrów Kujawski

Miasto Nieszawa

Jest malowniczo położone w pradolinie Wisły, w którym znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych. Liczy około 2000 mieszkańców z tego około 200 osób utrzymuje się z rolnictwa. Burmistrzem Miasta Nieszawa jest Pan Andrzej Nawrocki, a Przewodniczącym Rady Miasta jest Pan Roman Chmielewski.
Dożynkowy wieniec w imieniu społeczności nieszawskiej złożyli wyróżniający się w produkcji roślinno-zwierzęcej rolnicy: Panie Jolanta Lewandowska, Krystyna Wochna i Panowie Jan Lamparski i Stanisław Wiśniewski.

ilustracja

Wieniec dożynkowy miasta Nieszawa

Gmina Bądkowo

Jest gminą  o powierzchni 80 km2, którą zamieszkuje ponad 5000 mieszkańców. Dominującą rolę w życiu gminy odgrywa rolnictwo, z którego utrzymuje się większość mieszkańców. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Dariusz Skierkowski.
Delegację z wieńcem dożynkowym prowadził Wójt Gminy Pan Janusz Zaremba, a wręczyły gospodynie z KGW w Toporzyszczewie II w składzie: Pani Honorata Wróblewska - Przewodnicząca, Pani Anna Szperkowska, Pani Jadwiga Krzemińska, Pani Iwona Pawlak oraz Pani Anna Czajkowska - Przewodniczącą Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Bądkowie.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Bądkowo

Gmina Koneck

Jest gminą typowo rolniczą o powierzchni 68,1 km2, zamieszkałą przez około 3500 osób. Mieszkańcy prócz rolnictwa, sadownictwa i warzywnictwa zajmują się działalnością handlowo-usługową oraz produkcyjną. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Adam Wroniecki. Wieniec dożynkowy z Gminy Koneck prowadził Wójt Gminy Pan Ryszard Borowski a wręczyły Panie: Eleonora Grzegórska, Barbara Marciniak, Zofia Marszewska i Władysława Wienconek.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Koneck

Gmina Raciążek

Zajmuje obszar typowo rolniczy o powierzchni 3.286 ha, zamieszkiwany przez około 3100 mieszkańców. W Raciążku znajduje się późnogotycki Kościół z XVI w oraz ruiny Zamku z XIII w. Gminę Raciążek reprezentował Wójt Gminy Pani Wiesława Słowińska, przewodniczący Rady Gminy Pan Ignacy Rewers, wiceprzewodniczący Pan Władysław Pogorzały a wieniec złożyły przedstawicielki Klubu Seniora, Panie: Halina Bylicka, Teresa Drzewiecka, Wiesława Łęgowska, Lilla Majchrzak, Zofia Michalska, Barbara Stancelewska.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Raciążek

Gmina Waganiec

Zajmuje ona obszar o powierzchni 54 km2,  który zamieszkuje ponad 4600 mieszkańców. Gmina ma charakter typowo rolniczy z możliwością rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i sadowniczego. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pani Monika Bierzyńska.
Wieniec dożynkowy prowadził Wójt Gminy Pan Piotr Marciniak a wręczali przodujący rolnicy z gminy Waganiec Panie: Iwona Góralska, Monika Kamińska i Panowie: Cezary Szudzik i Jan Jastrowski.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Waganiec

Gmina Zakrzewo

Ma ona charakter typowo rolniczy o powierzchni 76 km2, który zamieszkuje około 3800 osób. Wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej. Do najciekawszych zabytków należą dwie drewniane świątynie z połowy XVIII wieku. Gmina jest zwodociągowana, posiada własną oczyszczalnię ścieków. W delegacji wręczającej wieniec był Wójt Gminy Zakrzewo Pan Marek Ziemiński oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Ujma Duża Panie:
Bożena Banaszkiewicz, Anna Kotas, Irena Dzioba i Renata Dzioba.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Zakrzewo

Gmina Aleksandrów Kujawski

Tegoroczny wieniec dożynkowy z Gminy Aleksandrów Kujawski niosły: Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie Kujawskim Pani Maria Świeczkowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń w Rudunkach Pani Marlena Smyk oraz członkinie KGW w Wołuszewie Panie: Elżbieta Domanowska i Danuta Bykowska.

ilustracja

Wieniec dożynkowy gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja

Poświęcenie rozkrojonego chleba przez ks. Henryka Kołodziejczyka

ilustracja

Występ KGW ze Stawek

ilustracja

Wieńce dożynkowe złożone pod sceną

ilustracja

Wieńce dożynkowe złożone pod sceną

ilustracja

Wieńce dożynkowe złożone pod sceną

     Po obrzedach związanych z korowodem dożynkowym, składaniem symbolicznych darów z tegorocznych zbiorów rozpoczęła się część festynowa dożynek. Polski Związek Hodowców Gołębi Sekcja Ciechocinek z siedzibą w Wołuszewie zaprezentował wylot gołębi. Sekcja zrzesza 27 członków w tym 15 osób to mieszkańcy gminy Aleksandrów Kujawski. Gołębie pocztowe były wypuszczane między innymi w Watykanie skąd powróciły na teren naszej gminy. Jako ciekawostkę można podać, że gołąb w lotach osiąga prędkość około 120 km/h. Występowała również Gminna Orkiestra Dęta z zespołem tanecznym marżonetek, szczególnie dla dzieci i młodzieży udostępniono wesołe miasteczko. Nie zabrakło stoisk z bigosem, chlebem ze smalcem i ogórkirm kiszonym, kiełbaskami z grilla, piwem, słodyczami. Wieczorem odbył się pokaz mody oraz koncert zespołu "Oddział Zamknięty".  Można było rónież zwiedzić niewielką wystawę sprzętu rolniczego oraz stoiska przygotowane przez instytucje związane z rolnictwem. Trwającą do późnej nocy zabawę zakończył pokaz sztucznych ogni, jakich Odolion nie widział.

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS