Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020
Oddział przedszkolny w NISZCZEWACH:

     15 października 2009 roku w Szkole Podstawowej w Niszczewach odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie Oddziału Przedszkolnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowe przedszkole jest jednym z wielu elementów realizowanego projektu pn. „Lepszy START – lepsza przyszłość”, w którym Gmina Waganiec jest partnerem. Na uroczystości przybyli więc władze samorządowe Gminy Waganiec z Wójtem Gminy Panem Piotrem Marciniakiem i Skarbnikiem Gminy Panią Danutą Roszko na czele.

     Liderem projektu jest Gmina Aleksandrów Kujawski dlatego też nie dziwiła obecność na uroczystości otwarcia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego, oraz Koordynatora projektu Pana Gerarda Stolarskiego.

     Na otwarciu obecni byli również radni Gminy Waganiec: Jadwiga Michalska, Jan Kłos, Zbigniew Kotrych oraz rodzice, nauczyciele opiekunowie i dzieci.

     Remont budynku, w którym znajduje się oddział przedszkolny wykonała firma „Agawa” z Aleksandrowa Kujawskiego, którą reprezentowali: Prezes Pana Paweł Okuniewski i Pan Marcin Kwaśniewski.

     Uroczystość otwarcia Oddziału Przedszkolnego rozpoczęła się od występu starszych przedszkolaków, młodsi koledzy zostali obdarowani maskotkami i słodyczami. Starszacy pod opieką Pani Katarzyny Szymańskiej dali popis prawdziwej sztuki aktorskiej.
     Szczególnym punktem całej uroczystości było oficjalne przecięcie wstęgi w barwach narodowych i unijnych, którą rozpięto przy wejście do przedszkola. Wśród osób nominowanych do tej zaszczytnej czynności byli:

  • Wójt Gminy Waganiec Pan Piotr Marciniak
  • przedstawiciel rodziców i dzieci Pani Justyna Zwierzchowska
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach Pani Mirosława Grzegórska
  • Radna Gminy Waganiec Pani Jadwiga Michalska

     Nowa placówka została poświęcona przez Proboszcza Parafii Zbrachlin Ks. Henryka Chabasinskiego. Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez rodziców.

ilustracja

Budynek odziału przedszkolnego w Niszczewach, gm. Waganiec

ilustracja

Uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie placówki

ilustracja

Poświęcenie pomieszczeń przez Proboszcza Parafii Zbrachlin Ks. Henryka Chabasinskiego

ilustracja

Uroczystość otwarcia

Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest 20 dzieci z terenu obwodu Szkoły Podstawowej w Niszczewach  w wieku 3-5 lat, które mają możliwość uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym. Oferta zajęć dla dzieci jest różnorodna: od zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez rytmikę połączoną z muzyką, zajęcia plastyczne, język angielski i niemiecki oraz zajęcia z logopedą. Obowiązki wychowawcy w nowootwartym oddziale przedszkolnym pełni Pani Ewelina Nowakowska.
Projekt bardzo pozytywnie został przyjęty przez lokalną społeczność.

ilustracja

Dzieci w przedszkolu, radosne i zadowolone

ilustracja

Również apetyty dopisują


ilustracja 


Projekt ”Lepszy START - lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS