Sobota, 6 Czerwca 2020
Konkursy 2015:

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2015 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w zakresie upowszechniania kultury i sportu, w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie pomocy, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w zakresie profilaktyki uzależnień, w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa ----> szczeóły i załączniki tutaj.


Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

ilustracja Treść ogłoszenia

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2015

 

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS