Sobota, 15 Sierpnia 2020
Karta Dużej Rodziny:

ilustracja

     Z dniem 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona została, mająca ogólnopolski zasięg, Karta Dużej Rodziny. Karta umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.
Program skierowany jest do:

  • rodzin wielodzietnych (z przynajmniej trójką dzieci);
  • rodzin zastępczych;
  • rodzinnych domów dziecka.

     Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

     Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

     Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 14 Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w godz. pracy urzędu:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek          7.30 - 17.00
środa            7.30 - 15.30
czwartek      7.30 - 15.30
piątek           7.30 - 14.00

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.rodzina.gov.pl

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS