Wtorek, 14 Lipca 2020
Jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości:

Informacja dla mieszkańców KONRADOWA

     W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że zgodnie z: Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą Nr XI/150/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym  Konradowo gm. Aleksandrów Kujawski w § 5 pkt. 14 została wprowadzona jednorazowa  opłata od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 30 %
     Przepis ten stanowi, że jeżeli  w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt w drodze decyzji pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.


Informacja dla mieszkańców NOWEGO CIECHOCINKA i WYGODY

     W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że zgodnie z Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą Nr XL/346/06 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 października 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda gm. Aleksandrów Kujawski w § 19 została wprowadzona jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.
     Przepis ten stanowi, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt w drodze decyzji pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.


Informacja dla mieszkańców ROŻNO-PARCELE

     W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że zgodnie z: Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą Nr XV/185/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym  Rożno- Parcele  gm. Aleksandrów Kujawski w § 5 pkt. 14 została wprowadzona jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 30 %.
     Przepis ten stanowi, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt w drodze decyzji pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.


Informacja dla mieszkańców STAWEK

     W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że zgodnie z Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą Nr XI/148/07 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stawki gm. Aleksandrów Kujawski w § 5 pkt. 14 została wprowadzona jednorazowa  opłata od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 30 %.
     Przepis ten stanowi, że jeżeli  w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt w drodze decyzji pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.


Informacja dla mieszkańców RUDUNEK

          W związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuję, że zgodnie z Art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwałą Nr XVII/229/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 października 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym  Rudunki  gm. Aleksandrów Kujawski - Rudunki 2 w § 5 pkt. 14 została wprowadzona jednorazowa  opłata od wzrostu wartości nieruchomości  w wysokości 30 %.
     Przepis ten stanowi, że jeżeli  w związku z uchwaleniem planu miejscowego wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w ciągu 5 lat od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt w drodze decyzji pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.


Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski,
ul. Słowackiego 12 (pokój nr 13) lub pod nr tel. 054 - 282 - 20 - 59 wew. 35

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS