Wtorek, 14 Lipca 2020
Honorowy Obywatel:

     Papież Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, poniżej znajduje się tekst uchwały w sprawie nadania Ojcu Świętemu honorowego obywatelstwa.

Uchwała Nr XVI / 111 / 2000

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 27 stycznia 2000 roku.

W sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr. 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski i Świata nadaje się Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Wiesława Sawicka

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS