Piątek, 28 Lutego 2020
Galeria i wydarzenia:

__________ • • •  12 stycznia 2010  • • • __________

     Jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach projektu to kontynuacja funkcjonowania Biura Aktywizacji Zawodowej. Biuro działa w godzinach pracy urzedu Gminy. Pracownik biura Pan Marcin Łukowski pomaga wszystkim zainteresowanym w:

  • nabyciu umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznaniu się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
  • uswiadamia o przysługujących prawach i obowiązkach,
  • przekazuje wiedzę i umiejętności, gdzie i jak skutecznie szukać pracy.

ilustracja

Pracownik Biura Aktywizacji Zawodowej Pan Marcin Łukowski

ilustracja

Pracownik Biura Aktywizacji Zawodowej Pan Marcin Łukowski

__________ • • •  8 kwietnia 2010  • • • __________

Biuro Aktywizacji Zawodowej zostało przeniesione z pokoju nr 8 do pokoju nr 13

ilustracja

Beneficjenci podczas wizyty w Biurze Aktywizacji Zawodowej

ilustracja

Pracownik Biura Pan Marcin Łukowski

__________ • • •  24 maja 2010  • • • __________

     W dniu 31 maja 2010 roku (poniedziałek) w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznejw w Służewie, ul. Brzeska 1, o godz. 10.00 odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja".

__________ • • •  31 maja 2010  • • • __________

     Dobiega końca projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja". W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich został przygotowany projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja". Realizację projektu zaplanowano na okres od 1.10.2009 do 31.05.2010 roku. Beneficjentem - projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, konkurs nr 3/6.3/2009.
     Inicjatorem całego przedsięwzięcia byli sołtysi oraz lokalni liderzy z terenu gminy, którzy zwrócili się z prośbą o możliwość organizacji pomocy dla osób poszukujących pracy. Pomoc ta głównie miała dotyczyć nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz łatwiejszego dostępu do ofert pracy na rynku lokalnym oraz informacji o różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach skierownych do bezrobotnych i poszukujących pracy.
     I tak celem projektu stał się wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.
     Realizację zamierzonego celu starano się osiągnąć poprzez funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej czynnego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach którego każdy zainteresowany mógł uzyskać indywidualną pomoc  m.in. w zakresie:

  • nabycia umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznania się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
  • przysługujących prawach i obowiązkach,
  • wiedzy i umiejętności, gdzie i jak skutecznie szukać pracy.

     Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz fachowej wiedzy pracownika Biura Aktywizacji Zawodowej mogli skorzystać z pomocy przy napisaniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do przyszłego pracodawcy. Mięli również dostęp do komputera, aby samemu takie dokumenty aplikacyjne przygotować oraz możliwość skorzystania z Internetu.

     Łącznie z projektu skorzystało 133 beneficjentów, w tym 73 kobiety i 60 mężczyzn.

     W związku z zakończeniem realizacji działań przewidzianywch w projekcie w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt. Spotkanie prowadzili Pan Gerard Stolarski i Pan Arkadiusz Świątkowski. W konferencji uczestniczyło 41 osób.


ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS