Poniedziałek, 24 Lutego 2020
Galeria i wydarzenia:

W Y D A R Z E N I A,   G A L E R I A   Z D J Ę Ć

 14 sierpnia 2009 roku __________________________________________________

21 sierpnia 2009 roku (piątek) w budynku Zespołu Szkół na Stawkach (Stawki ul. Szkolna 4) odbędzie się seminarium na temat "Metody aktywnego poszukiwania pracy" realizowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok".
Projekt opracowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie seminarium godzina 17.00. Spotkanie prowadzić będzie Pani Teresa Woźniak - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - partner projektu.

24 lipca 2009 roku _____________________________________________________

W piątek 24 lipca 2009 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach (Opoki 43) odbyło się seminarium na temat "Metody aktywnego poszukiwania pracy" realizowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok".

Program seminarium:

 • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz dokumenty aplikacyjne,
 • Umiejętności interpersonalne - komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność,
 • Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Wartości płynące z pracy,
 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy.

Osobą prowadzącą była Pani Beata Kotyńska-Gracz - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

ilustracja

Prowadząca seminarium w opokach - Pani Beata Kotyńska-Gracz - pracownik
Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ilustracja

Uczestnicy seminarium

20 lipca 2009 roku _____________________________________________________

24 lipca 2009 roku (piątek) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach (Opoki 43) odbędzie się seminarium na temat "Metody aktywnego poszukiwania pracy" realizowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok".
Projekt opracowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie seminarium godzina 17.00. Spotkanie prowadzić będzie Pani Beata Kotyńska-Gracz - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - partner projektu.

10 lipca 2009 roku _____________________________________________________

W dniach 16 - 21 lipca 2009 Biuro Aktywizacji Zawodowej funkcjonujące przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne.

19 czerwca 2009 roku __________________________________________________

SEMINARIUM w SŁUŻEWIE

     W dniu 19 czerwca 2009 roku w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie odbyło się seminarium pt. "Metody aktywnego poszukiwania pracy". Spotkanie zrealizowano w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok", który został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich i realizowany na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Program seminarium:

 • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz dokumenty aplikacyjne,
 • Umiejętności interpersonalne - komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność,
 • Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Wartości płynące z pracy,
 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy

Osobą prowadzącą była Pani Teresa Woźniak - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

ilustracja

Seminarium w Służewie

15 czerwca 2009 roku __________________________________________________

     19 czerwca 2009 roku (piątek) w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie (ul. Brzeska 1) odbędzie się seminarium na temat "Metody aktywnego poszukiwania pracy" realizowanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok".
     Projekt opracowany i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program seminarium:

 • 16.45 - 17.00 - Rejestracja uczestników
 • 17.00 - 17.10 - Otwarcie seminarium
 • 17.10 - 17.40 - „Wprowadzenie do seminarium na temat aktywnego poszukiwania pracy” - Pani Teresa Woźniak - pracownik PUP w Aleksandrowie Kujawskim
 • 17.40 - 17.55 - Przerwa kawowa
 • 17.55 - 18.30 - „Sposoby aktywnego poszukiwania pracy” - Pani Teresa Woźniak - pracownik PUP w Aleksandrowie Kujawskim
 • 18.30 - 18.45 - Dyskusja i podsumowanie seminarium, wręczenie zaświadczeń o uczestnictwie w seminarium

13 czerwca 2009 roku __________________________________________________

Łączna liczba osób, które korzystały z oferty Biura Aktywizacji Zawodowej oraz uczestniczyły w Seminariach - 33 osoby (stan na dzień 1 czerwca 2009 roku).

Podsumowanie statystyczne z realizacji projektu

ilustracja

Uczestnictwo mieszkańców z poszczególnych sołectw Gminy Aleksandrów Kujawski
Objaśnienie: pierwsza liczba przy nazwie sołectwa - KOBIETY,
druga liczba - MĘŻCZYŹNI

ilustracja

Struktura wiekowa uczestników Projektu

ilustracja

Poziom wykształcenia uczestników Projektu

22 maja 2009 roku __________________________________________________

SEMINARIUM w OTŁOCZYNIE

     W dniu 22 maja 2009 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Otłoczyn odbyło się seminarium pt. "Metody aktywnego poszukiwania pracy". Spotkanie zrealizowano w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok", który został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich i realizowany na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Program seminarium:

 • Bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz dokumenty aplikacyjne,
 • Umiejętności interpersonalne - komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność,
 • Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Wartości płynące z pracy,
 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy

Osobą prowadzącą była Pani Beata Kotyńska-Gracz - pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

ilustracja

Otwarcie seminarium przez koordynatora projektu Pana Gerarda Stolarskiego

ilustracja

Prowadząca seminarium Pani Beata Kotyńska-Gracz - pracownik
Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

ilustracja

Uczestnicy seminarium

10 kwietnia 2009 roku __________________________________________________

W dniach 14, 15 kwietnia 2009 Biuro Aktywizacji Zawodowej funkcjonujące przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim będzie nieczynne.

01 kwietnia 2009 roku __________________________________________________

ilustracja

Tak przygotowywano biuro do funkcjonowania

ilustracja

Pracownik Biura Aktywizacji zawodowej Łukasz Wiśniewski

31 marca 2009 roku ____________________________________________________

ilustracja

Konferencja promująca projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok",
prowadzący: Pani Teresa Woźniak - PUP Aleksandrów Kujawski oraz
Pan Andrzej Olszewski - Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

ilustracja

Uczestnicy konferencji

26 marca 2009 roku ____________________________________________________

31 marca 2009 roku w sali konferencyjnej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie, ul. Brzeska 1, odbędzie się konferencja promująca projekt "Najtrudniejszy pierwszy krok". Rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 930-1000 Rejestracja uczestników
 • 1000-1020 Otwarcie konferencji i zaprezentowanie założeń projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" - Wójt Gminy
 • 1020-1050 "Przedstawienie usług rynku pracy oraz instrumentów jakimi  dysponuje Powiatowy Urząd Pracy" - Teresa Woźniak
 • 1050-1110 Przerwa kawowa
 • 1110-1140 "Wprowadzenie do seminarium na temat aktywnego poszukiwania pracy" - Teresa Woźniak
 • 1140-1200 Dyskusja i podsumowanie konferencji

17 lutego 2009 roku ____________________________________________________

     17 lutego 2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: Najtrudniejszy pierwszy krok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stronami umowy są: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, który działa w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 września 2007 roku Nr PRC.IV.3040-UE/35/2007, zwana Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) reprezentowaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Pana Adama Horbulewicza oraz Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Andrzeja Olszewskiego oraz Skarbnika Gminy Pana Marka Buczko. Instytucja Wdrażająca przyznała Beneficjentowi (Gminie Aleksandrów Kujawski) na realizację projektu dotację rozwojową w łącznej kwocie nieprzekraczajacej 49 219,84 zł.


ilustracja

Podpisanie umowy przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Pana Andrzeja Olszewskiego
i Skarbnika Gminy Pana Marka Buczko

ilustracja

Przekazanie umowy i gratulacje Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Pana Adama Horbulewicza


 ilustracja  ilustracja    ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS