Wtorek, 14 Lipca 2020
Działanie 9.5 POKL Włącz się w Prezydencję:

ilustracja

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich został opracowany projekt pn. "Włącz się w Prezydencję", którego projektodawcą jest Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim.
     Istotą przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i edukacyjnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich nauczycieli ze szkół Gminy Aleksandrów Kujawski na temat Unii Europejskiej i objęcia przez Polskę 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

ilustracja

C Z Ł O W I E K   -   N A J L E P S Z Ą   I N W E S T Y C J Ą

ilustracja


Projekt Włącz się w Prezydencję współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS