Sobota, 15 Sierpnia 2020
Działanie 7.3 PO KL Razem raźniej:

Gmina Aleksandrów Kujawski
zaprasza
do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie

„Razem raźniej”

Projekt realizowany jest przez Gminę Aleksandrów Kujawski reprezentowaną przez Pana Andrzeja Olszewskiego - Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim.
Celem Projektu jest wsparcie społeczności lokalnej w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej. Istnieje potrzeba organizacji imprez integrujących środowisko lokalne dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a w dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców.
Założeniem Projektu jest objęcie wsparciem 22 mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski, w szczególności osób bezrobotnych, w tym długotrwale, nieaktywnych zawodowo, uczących się, niezatrudnionych będących w wieku aktywności zawodowej oraz rolników, a także osoby niepełnosprawne.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 marca 2011 r. do 30 lipca 2011 r.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
1. Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swój udział w Projekcie w Urzędzie Gminy  (pokój 106 I piętro) Aleksandrów Kujawski.
2. Kryteria rekrutacji:
a) miejsce zamieszkania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski;
b) preferencje: osoby bezrobotne, w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo, uczące się oraz niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawni, a także rolnicy;
c) kolejność zgłoszenia.
3. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby, które podczas spotkania ze Specjalistą ds. promocji, rekrutacji podpiszą niezbędne dokumenty o uczestnictwie w projekcie.
4. Dokumenty o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej projektu:
» www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie7-3.

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE OBEJMUJĄCE:
• 3 spotkania integracyjno – motywujące (debata społeczna) o charakterze edukacyjnym związane z rozwiązywaniem problemów dotyczących grup dyskryminowanych i wsparcie psychologiczne (1 godzina) dla każdego uczestnika projektu – łącznie 7 godzin,
• ”Integracja przez piosenkę” – 20 spotkań dających możliwość uczestnictwa w warsztatach chóru – łącznie 60 godzin,
• "Śniadania wielkanocne" – spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy (w szczególności kobiety z terenów wiejskich i ich rodziny działające w KGW)
• E-aktywizacja i integracja społeczności w Gminie Aleksandrów Kujawski – 5 spotkań z elementami szkolenia w zakresie informatycznym – łącznie 15 godzin.

Szczegółowe obowiązki i uprawnienia realizatora Projektu oraz Uczestników Projektu określa Regulamin oraz Umowa uczestnictwa w projekcie, dostępne na stronie: 
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie7-3


ilustracja

Projekt ”Razem raźniej współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS