Sobota, 15 Sierpnia 2020
Działanie 6.3 PO KL Szansa na zmianę:

     Projekt pn. „Szansa na zmianę” nr WND-POKL.06.03.00-04-086/09, realizowany w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest w Partnerstwie, którego Liderem jest Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich z siedzibą w Toruniu przy ul. Lubickiej 18, zwany Beneficjentem, a Partnerem jest Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Pana Andrzeja Olszewskiego - Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Projekt „Szansa na zmianę” realizowany będzie w okresie:
od 01 kwietnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

     Celem Projektu jest nabycie pożądanych na rynku pracy umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie manicure, pedicure i stylizacji paznokci, umożliwiających podjęcie pracy w nienormowanym systemie, wzrost pewności siebie i wiary w swój potencjał, poprawa własnego wizerunku, zdobycie wiedzy nt. prowadzenia własnego biznesu, a także umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, co może wpłynąć na wzrost atrakcyjności na rynku pracy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

     Założeniem Projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkanek Gminy Aleksandrów Kujawski.Wsparciem objęte mogą zostać wszystkie mieszkanki Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególności osoby bezrobotne w tym długotrwale, nieaktywne zawodowo, uczące się oraz osoby pracujące chcące zmienić pracę ze względu na niskie dochody, a także rolnicy.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Rekrutacja uczestników trwać będzie od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r.
 2. Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swój udział w Projekcie w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, Kole Gospodyń Wiejskich i poprzez stronę internetową Partnera:
  www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6_3_SzansaNaZmiane.
 3. Kryteria rekrutacji:
  a) preferencje określone w §3;
  b) miejsce zamieszkania na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski;
  c) kolejność zgłoszenia.
 4. Do Projektu zakwalifikowane zostaną wszystkie osoby, które podczas spotkania ye Specjalistą ds. promocji, rekrutacji i organizacji podpiszą niezbędne dokumenty o uczestnictwie w projekcie.
 5. Dokumenty o których mowa w §4 ust. 4 dostępne są na stronie internetowej Lidera i Partnera projektu:
  »  www.salonangel.pl
  »  www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6_3_SzansaNaZmiane.

Projekt przewiduje wsparcie dla 20 Uczestników Projektu obejmujące:

 • 80-godzinny kurs manicure, pedicure i stylizacji paznokci;
 • 10-godzinne warsztaty aktywnego poruszania się na rynku pracy;
 • 10-godzinne warsztaty w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch 10-osobowych grupach.

     Szczegółowe obowiązki i uprawnienia realizatorów Projektu – Lidera i Partnera oraz Uczestników Projektu określa Umowa uczestnictwa w projekcie, dostępna na stronach: www.salonangel.pl oraz  www.gmina–aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6.3


ilustracja


Projekt ”Szansa na zmianę” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS