Wtorek, 28 Stycznia 2020
Działanie 6.3 POKL Najtrudniejszy pierwszy krok III edycja:

„Najtrudniejszy pierwszy krok - III edycja”

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich został przygotowany projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok - III edycja", który w części działań jest kontynuacją zrealizowanych już projektów: "Najtrudniejszy pierwszy krok", który realizowany był w okresie od 01.04.2009 roku do 30.09.2009 roku oraz „Najtrudniejszy pierwszy krok – II edycja”, który realizowany był w okresie od 01.10.2009 roku do 31.05.2010 roku na terenie naszej gminy.  Beneficjentem - projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, konkurs nr 4/6.3/2009.

     Inicjatorem całego przedsięwzięcia byli sołtysi oraz lokalni liderzy z terenu gminy, którzy zwrócili się z prośbą o możliwość organizacji pomocy dla osób poszukujących pracy. Pomoc ta głównie miała dotyczyć nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz łatwiejszego dostępu do ofert pracy na rynku lokalnym oraz informacji o różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach skierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt tym razem przygotowano z szczególnym uwzględnieniem kobiet, gdyż to właśnie one stanowią większość wśród osób bezrobotnych.

     I tak, celem projektu stał się wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz wszystkich długotrwale bezrobotnych i tym samym biernych zawodowo.

     Osoby takie napotykając na swojej drodze wiele barier i przeszkód często same wycofują się z rynku pracy. Im dłużej trwa bierność zawodowa, tym trudniej powrócić tym osobom do pełnej bądź jakiejkolwiek aktywności zawodowej.
     Osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe poprzez funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej czynnego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach którego każdy zainteresowany uzyska indywidualną pomoc  m.in. w zakresie:

  • nabycia umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznania się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
  • przysługujących prawach i obowiązkach.

     Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz fachowej wiedzy pracownika Biura Aktywizacji Zawodowej będą mogli skorzystać z pomocy przy napisaniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do przyszłego pracodawcy, udostępniony będzie również dostęp do Internetu.


ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok - III edycja” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS