Wtorek, 14 Lipca 2020
Działanie 6.3 PO KL Najtrudniejszy pierwszy krok II edycja:

„Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja”

     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich został przygotowany projekt pn. "Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja", który w częsci działań jest kontynuacja zrealizowanego już projektu pn."Najtrudniejszy pierwszy krok", który realizowany był w okresie od 01.04.2009 roku do 30.09.2009 roku na terenie naszej gminy.  Beneficjentem - projektodawcą jest Gmina Aleksandrów Kujawski, która uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, konkurs nr 3/6.3/2009.

     Inicjatorem całego przedsięwzięcia byli sołtysi oraz lokalni liderzy z terenu gminy, którzy zwrócili się z prośbą o możliwość organizacji pomocy dla osób poszukujących pracy. Pomoc ta głównie miała dotyczyć nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz łatwiejszego dostępu do ofert pracy na rynku lokalnym oraz informacji o różnego rodzaju kursach, szkoleniach i seminariach skierownych do bezrobotnych i poszukujących pracy.

     I tak, celem projektu stał się wzrost aktywności zawodowej osób zamieszkujących tereny wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych.

     Osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe poprzez funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej czynnego w godzinach pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach którego każdy zainteresowany uzyska indywidualną pomoc  m.in. w zakresie:

  • nabycia umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznania się z zasadami skutecznej prezentacji przed pracodawcą,
  • przysługujących prawach i obowiązkach.

     Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz fachowej wiedzy pracownika Biura Aktywizacji Zawodowej będą mogli skorzystać z pomocy przy napisaniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do przyszłego pracodawcy, udostępniony bdzie również dostęp do Internetu.


ilustracja


Projekt ”Najtrudniejszy pierwszy krok - II edycja” współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
||||||
Polityka prywatności | Zastrzeżenia prawne
Projekt i wykonanie Excelo. Powered by trueCMS